Prezentace

Vliv ADHD na vybrané psychické funkce (kognitivní a exekutivní funkce a emoční labilitu), životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách: představení designu realizované studie

Prezentace | Publikace KA

Vliv ADHD na vybrané psychické funkce (kognitivní a exekutivní funkce a emoční labilitu), životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách: představení designu realizované studie

14.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

ADHD u dospělých je velmi aktuální téma a představuje závažnou komorbiditu u osob v léčbě závislosti na návykových látkách. Symptomy ADHD u dospělých můžeme diagnostikovat nejen v oblasti kognitivních a exekutivních funkcí, ale také v oblasti sociálního a emočního života jedince.

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

Prezentace | Publikace KA

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

06.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Příspěvek přednesený na XX. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 53. celostátní konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP konané ve dnech 27.4.-1.5.2014 měl za cíl popsat základní motivaci k ukončení kouření u těhotných žen.

Zkušenosti se sběrem dat u žáků 6. tříd základních škol a jejich rodičů

Prezentace | Publikace KA

Zkušenosti se sběrem dat u žáků 6. tříd základních škol a jejich rodičů

05.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Příspěvek přednesený na XX. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 53. celostátní konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP konané ve dnech 27.4.-1.5.2014 měl za cíl představit v České republice málo diskutované téma vhodných způsobů sběru dat na základních školách.

Koncepční návrhy a změny v oboru adiktologie: informační seminář věnovaný klíčovým výstupům projektu NETAD

Prezentace | Publikace KA

Koncepční návrhy a změny v oboru adiktologie: informační seminář věnovaný klíčovým výstupům projektu NETAD

05.05.2014 | Michaela Namyslovová

V lednu - březnu 2014 proběhl informační seminář spojený s následnou panelovou diskusí v 6 městech: v Brně, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích.

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

Prezentace | Publikace KA

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím

22.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Těhotenství a budoucí rodičovství je období, které vzhledem ke svému charakteru a vlivu budoucího potomka poskytuje vysoký potenciál pro jakoukoliv změnu. Těhotná žena si zpravidla přeje, aby její dítě bylo zdravé, a o kouření je obecně z odborného i denního tisku známo, že představuje značné zdravotní riziko pro těhotnou ženu i pro její nenarozené dítě. To jistě představuje potenciál pro změnu kouření ženy – budoucí matky.

Citování a citační etika ve vědecké práci

Prezentace | Publikace KA

Citování a citační etika ve vědecké práci

10.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V rámci projektu "Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD)" (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111) byly vytvořeny e-learningové prezentace věnující se problematice citování ve vědecké, odborné práci.