Jaroslav Vacek

16.05.2012

Přístup harm reduction k užívání alkoholu

Zveřejnil: PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. | Poslední úprava: 16.05.2012

Citace

Vacek, J., & Vondráčková, P. (2012). Přístup harm reduction k užívání alkoholu. Adiktologie, 12, 138 – 151.

Klíčová slova

programy minimalizace rizik a škod - alkohol - veřejné zdraví - drogová politika - nákladová efektivita

Abstrakt

Podle Světové zdravotnické organizace byla v letech 2003-2005 Evropa regionem s nejvyšší mírou konzumace alkoholu na světě, přičemž Česká republika zaujala v tomto žebříčku spotřeby druhé místo (s 16,5 l na osobu a rok). Alkohol se svým negativním vlivem na jedince i na společnost řadí mezi nejškodlivější užívané psychoaktivní látky. Díky kombinaci vysokého stupně potenciální škodlivosti a vysoké míry rozšíření jeho užívání je uplatňování pragmatického harm reduction a risk reduction (programy a intervence minimalizující rizika a škody) přístupu u alkoholu nanejvýš žádoucí. Minimalizace rizik a škod spojených s užíváním alkoholu je také v posledních letech prioritou WHO a Evropské unie. Článek přináší přehled těchto intervencí, které systematizuje dle úrovní působení. Na strukturální úrovni jsou diskutovány intervence v podobě licencování výroby a distribuce alkoholu, regulace ceny ve formě zvláštního zdanění, kontrola dostupnosti omezením prodeje (věkově, místně a časově), regulace marketingu a propagace, a situační omezení konzumace. Na komunitní úrovni jsou v textu uvedeny intervence omezení prodeje či konzumace alkoholu, lokální kontrola dodržování zákonů a vyhlášek, podpora a zajištění bezpečnějšího prostředí pro konzumaci alkoholu a podpora bezpečného návratu domů. Na individuální úrovni se harm reduction zaměřuje jak na bezpečné užívání bezproblémových konzumentů alkoholu, tak i na kontrolované pití uživatelů se škodlivým užíváním alkoholu. Z hlediska nákladové efektivity odborníci doporučují zejména kontrolu výroby a zdanění alkoholu, věkové a místní omezení dostupnosti, situační omezení konzumace a kontrolu jeho dodržování, a konečně plošné zavedení a podporu krátké intervence.

 


Nahoru
*/ ?> Přístup harm reduction k užívání alkoholu Ilustrační foto © Johanna Goodyear | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet