Jaroslav Vacek

04.05.2011

Závislostní chování na internetu a jeho léčba

Zveřejnil: PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. | Poslední úprava: 04.05.2011

Citace

Vondráčková, P., Vacek, J., & Košatecká, Z. (2009). Závislostní chování na internetu a jeho léčba. Česká a slovenská psychiatrie, 105(6-8), 281-289.

Klíčová slova

Internet, závislostní chování, informační technologie

Abstrakt

Závislostní chování na internetu je nový fenomén, se kterým se v posledních několika letech stále více setkávají kliničtí psychiatři a psychologové v praxi. Lze  jej definovat jako používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace. Tento fenomén provází v odborné veřejnosti diskuze o jeho existenci v podobě samotné nosologické jednotky či jako symptomu jiné duševní poruchy.  Někteří klinikové dokonce navrhovali zařadit tento syndrom do 5. revize DSM. Text nabízí teoretický přehled této problematiky včetně diagnostických vodítek,  epidemiologie a komorbidity. Dále jsou v něm představeny tři etiologické modely vzniku závislostního chování na internetu, a to model kognitivně-behaviorální, teorie deficitu sociálních dovedností a model interpersonální. Pozornost je věnována i léčebným přístupům tohoto fenoménu zejména farmakoterapii a psychoterapii. V rámci psychoterapeutických přístupů je představen kognitivně behaviorální přístup, terapie realitou a rodinná terapie. Text uzavírají dva modelové kasuistické případy z praxe.


Nahoru
*/ ?> Závislostní chování na internetu a jeho léčba Ilustrační foto © Dreamstime Stock Photography & Video Footage | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet