Jaroslav Vacek

15.04.2014

Patologické hráčství u krupiérů: může být prevence prostřednictvím profesionálů účinná?

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 15.04.2014

Citace

Vacek, J., Staněk, P., Hubená, J., & Jarošová, P. (2013). Patologické hráčství u krupiérů: může být prevence prostřednictvím profesionálů účinná? In: Patologické hráčství: Možnosti léčby, služby poskytující pomoc v této oblasti a jejich financování. Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci., 1. vyd. Praha: EDAD s.r.o., s. 22-23.

Klíčová slova

patologické hráčství; gambling; prevence; včasná intervence; krupiér; kasino

Abstrakt

Dotazníkové šetření mezi 69 krupiéry pražských kasin realizované v roce 2013 odhalilo pomocí metodiky SOGS (South Oaks Gambling Screen) výskyt patologického hráčství u 33 % výzkumného souboru, dalších 44 % krupiérů bylo patologickým hráčstvím ohroženo. Vysoká prevalence této poruchy je v kontrastu s faktem, že pouze 9 % souboru považuje své hraní za problematické. Příspěvek kromě výsledků dotazníkového šetření diskutuje i možnosti prevence či včasné intervence prostřednictvím školeného personálu kasin a heren. V kontextu možných intervencí zaměřených na prevenci rozvoje škodlivého a patologického hráčství jsou pak výsledky této studie zajímavé vzhledem k tomu, že některé z těchto přístupů počítají s aktivní úlohou personálu heren a kasin. Rozpoznat bezproblémového hráče od patologického lze podle rozdílů patrných na behaviorální úrovni přímo v prostředí hry. Patologický hráč prožívá vztek při prohře na rozdíl od „normálního“ herního vzrušení u bezproblémových hráčů, a u gamblerů jsou také obvyklé opakované příchody a odchody kvůli penězům. Tyto dva znaky jsou klíčové a dostačující k identifikaci patologického hráče, nicméně si můžeme položit otázku, zda mohou krupiéři, kteří jsou školení k udržení klienta kasina ve hře intervenovat v zájmu zdraví a doporučit mu zdržet se hry, potažmo pokud sami mají s hráčstvím problém.


Nahoru
*/ ?> Patologické hráčství u krupiérů: může být prevence prostřednictvím profesionálů účinná? Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet