Učebnice

26.11.2012

Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Metodika pro učitele

Zveřejnil: JUDr. Michaela Štefunková PhD. | Poslední úprava: 26.11.2012

Do rukou se Vám dostává metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ, vytvořená s cílem rozvoje sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. K jejímu zpracování inspirovala autory řecká verze (O KHПOΣ ME TIΣ 11 ГATEΣ, vydavatelství SHYMA A CHROMA, KE.TH.E.A, 1994), kterou přepracovali s ohledem na podmínky naší školské prevence a se souhlasem a svolením původních autorů.

Citace

Exnerová, M., Kaufová, T., & Skácelová, L. (2012). Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Praha:  Univerzita Karlova v Praze & Togga.

 

Klíčová slova

kočky, prevence, rizikové chování, sociální dovednosti, základní škola

Abstrakt

Jedná se o velice zdařilou metodiku, která vyplňuje velkou poptávku po preventivních programech pro žáky 1. stupně a lze ji jistě doporučit k uvedení do praxe. Metodika je jasně a přehledně sestavena, pedagogové jsou srozumitelně seznámeni, jak s jednotlivými lekcemi a tématy pracovat. V úvodním setkání jsou žáci seznámeni s hlavními postavami koček v jednotlivých lekcích a konkrétním způsobem preventivní práce. Za velice zdařilou považuji variantu seznámení se s kočkami, kdy děti samy kreslí jednotlivé kočky podle charakteristik; jsou tak vtaženy do příběhu a motivovány s příběhem pracovat. Za velice přínosné pro praktické využívání metodiky také považuji konkretizaci cílů v úvodu každé lekce a nabídku otázek stimulujících diskuzi s žáky nad daným tématem.

(Mgr. Lenka Macková)

Hlavní přínos metodiky spatřuji v tom, že velmi přehledným, názorným a srozumitelným způsobem popisuje konkrétní návod postupu při práci se třídou. Zcela odpovídá dané věkové skupině a je velmi nápaditá. Dotýká se většiny důležitých témat, se kterými děti v tomto věku přicházejí do kontaktu. Nevyhýbá se ani tématům ztráty blízké osoby, vyčleňování z kolektivu a (ne)tolerance a děti jsou s nimi konfrontovány citlivým, neohrožujícím způsobem. Velkou výhodou je, že pro pedagoga nejsou předkládané instrukce závazné a dávají prostor i pro jeho vlastní zkušenosti a tvořivost. Zároveň poskytují oporu a srozumitelné provázení při použití metody. Metodiku považuji za velmi inspirující a užitečnou při práci s žáky 1. stupně ZŠ.

Materiály potřebné pro realizaci metodiky jsou dostupné všem zájemcům po proškolení.

 

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Nahoru
*/ ?> Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Metodika pro učitele Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet