Učebnice

30.11.2012

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

Zveřejnil: JUDr. Michaela Štefunková PhD. | Poslední úprava: 30.11.2012

Dostává se Vám do rukou materiál, v němž jsme připravili návrhy různých aktivit pro práci s dětmi v prevenci drogových závislostí na základních školách. Většina z nás, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají, si je vědoma narůstajícího problému mezi mladými lidmi v rámci jejich setkání nebo experimentu s návykovými látkami.

Citace

Skácelová, L. (2012). Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

metodika, primární prevence, práce s dětmi, rizikové jevy

Abstrakt

Uvědomujeme si potřebu začít s prevencí již od útlého věku přiměřenými aktivními formami práce.
Předložená hlavní témata Vám mohou pomoci při orientaci v představách a názorech na drogy u dětí různých věkových skupin. Naším společným úkolem je naučit děti poznat nebezpečí drogové závislosti a současně chránit si svoje bezpečí, v souvislosti s chápáním dětského já v celé šíři spletitosti vztahů k sobě samému a okolí.
Za důležité pokládáme také zapojení rodičovské veřejnosti při spolupráci s učiteli, proto materiál obsahuje i nabídku aktivit pro práci s rodinou.
Věříme, že Vám tyto náměty umožní získat lepší orientaci v problematice drogových nebezpečí. Zároveň mohou pomoci Vám i Vašim dětem vybrat si šťastný a zdravý život ve světě, kde drogy mohou nejen pomoci, ale i zabít.


(Lenka Skácelová)

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet