Informace a pokyny

03.03.2006

Základní informace a kontakty

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 03.03.2006

Základní informace o časopisu a kontakt do redakce a na vydavatele.

Vydavatel časopisu Adiktologie

Sdružení SCAN
Hanákova 710, 666 03 Tišnov
IČO: 265 15431
Č. účtu: KB Tišnov 86-1455 600 277/ 0100
E-mail: scan@tisnov.cz

Redakce časopisu Adiktologie

Centrum adiktologie, PK 1. LF UK v Praze
Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
journal@adiktologie.cz

O časopisu Adiktologie

Časopis je členem Mezinárodní Společnosti Editorů Adiktologických Časopisů - International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE).

Časopis je indexován v:
Scopus & EMCare (vstup: www.medvik.cz - online zdroje - databáze - Scopus)
Bibliographia Medica Čechoslovaca

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Rada pro výzkum a vývoj Úřadu vlády ČR).

Na adrese www.medvik.cz/kramerius je volně přístupný elektronický fulltextový archiv čsopisu.

O vydavateli

Po technické, organizační a ekonomické stránce je časopis ADIKTOLOGIE připravován a vydáván občanským sdružením SCAN. To dle potřeby zaměstnává a najímá pracovníky potřebné k zajištění technické úpravy příspěvků, jejich přípravy a přípravy podkladů pro členy redakční rady, zajištění oponentur osobami navrženými členy redakční rady. Dále je pracovníky Sdružení SCAN zajištěna sazba, příprava tisku, samotný tisk a distribuci časopisu. Současně s tím do kompetence a povinností najímaných pracovníků patří také zajištění předplatného, jeho evidence a kontroly, zajištění nabídky reklam, získávání sponzorských darů a dotací potřebných pro chod časopisu. Hlavním úkolem a cílem Sdružení SCAN je tedy vytvoření kvalitního organizačně-technické zázemí pro existenci a fungování redakční rady časopisu a vydávání časopisu.


Nahoru
*/ ?> Základní informace a kontakty Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet