Celoživotní vzdělávání

18.11.2013

Celoživotní vzdělávání

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 18.11.2013

Celoživotním vzděláváním (CŽV) se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.

Celoživotní vzdělávání může mít podobu kvalifikačního kurzu, specializačního kurzu, certifikovaného kurzu, přípravného kurzu ke studiu, mezinárodní zkoušky nebo dalšího vzdělávání.

Celoživotní vzdělávání v oboru adiktologie zahrnuje nejrůznější profesní skupiny. Vzdělávání adiktologů, stejně jako dalších nelékařských zdravotnických profesí, lékařů, lékárníků, sociálních pracovníků, psychologů, příslušníků policie i pedagogů, je upraveno příslušnými normami jednotlivých resortů.

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Celoživotní vzdělávání Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet