Rozvojové projekty

05.12.2011

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Vacek | Poslední úprava: 05.12.2011

Centrum adiktologie je partnerem projektu, jehož realizátorem je Národní vzdělávací fond. Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci a rozvinout na celostátní i mezinárodní úrovni dobrou praxi a zkušenosti s prováděním hodnocení kvality služeb pro uživatele drog na různých úrovních systému certifikací (hodnotitelé kvality – certifkátoři; protidrogoví koordinátoři - krajští metodici; vedoucí odborů krajských úřadů, v jejichž gesci je protidrogová politika kraje; pracovníci Certifikační autority a pracovníci Certifikační agentury).

Řešitel

Národní vzdělávací fond, partnerem projektu je Centrum aditkologie

Zadavatel

ESF OP LZZ

Číslo projektu

CZ.1.04/5.1.01/12.00111

Doba řešení

1. června 2009 - 31. května 2012

Anotace

Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci a rozvinout na celostátní i mezinárodní úrovni dobrou praxi a zkušenosti s prováděním hodnocení kvality služeb pro uživatele drog na různých úrovních systému certifikací (hodnotitelé kvality – certifkátoři; protidrogoví koordinátoři – krajští metodici; vedoucí odborů krajských úřadů, v jejichž gesci je protidrogová politika kraje; pracovníci Certifikační autority a pracovníci Certifikační agentury).

Dílčí cíle:

  1. Navázat spolupráci na státní a mezinárodní úrovni v oblasti předávání zkušeností a dobré praxe v oblasti řízení kvality. Vzájemně se informovat o aktuálních trendech a metodách v oblasti hodnocení kvality.
  2. Prezentovat a předat české zkušenosti v řízení kvality drogových služeb zahraničním partnerům.
  3. Vytvořit a pilotně ověřit systém kontinuálního vzdělávání certifikátorů a protidrogových koordinátorů propojením teoretické přípravy s praxí.

Cílové skupiny:

70 certifikátorů, kteří jsou zapsáni v Rejstříku certifikátorů RVKPP, Úřadu vlády ČR – externí pracovníci žadatele „Certifikační agentury – Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.“, kteří participují na různých úrovních na hodnocení kvality služeb pro uživatele drog (systému certifikací) a se kterými žadatel realizuje místní šetření. 14 krajských protidrogových koordinátorů a 14 vedoucích odborů krajských úřadů, v jejichž gesci je protidrogová politika kraje. Obě skupiny pracovníků vstupují do oblasti řízení kvality jak v systému certifikací Úřadu vlády ČR – RVKPP, tak i v systému inspekcí kvality MPSV. Zastupují státní správu na úrovni krajských úřadů. 10 pracovníků Certifikační autority, kteří potřebují mít pro kvalitní a kompetentní vykonávání funkce člena Výboru pro udělování certifikací hlubší znalosti v oblasti řízení kvality, hodnocení kvality, aktuálních trendů v této oblasti a informací o dobré praxi. 4 pracovníci Certifikační agentury, kteří zajišťují převážnou část průběhu certifikačního procesu, zejména organizaci místních šetření.

Kontakt

PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.


Nahoru
*/ ?> Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet