Rozvojové projekty

01.12.2011

Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 16.05.2012

Projekt Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii byl realizován v období 1. 9. 2011 – 31. 12. 2011 s podporou České rozvojové agentury. V rámci projektu proběhlo školení budoucích školitelů v oboru adiktologie v Gruzii v prostorách gruzínské Ilia University, Tbilisi.

Řešitel

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze

Zadavatel

Česká rozvojová agentura

Číslo projektu

21/2011/03

Doba řešení

1. 9. 2011 - 31. 12. 2011

Anotace

Projekt Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii, který byl realizován v období 1. 9. 2011 – 31. 12. 2011, si kladl za cíl zlepšit v Gruzii personální odbornou situaci v oboru adiktologie – vědy o závislostním chování a o rizikovém prostředí v souvislosti s užíváním návykových látek.

Projekt vytvořil čtyři kulturně senzitivní moduly pro vzdělávání v adiktologii (prevence, léčba, epidemiologie, drogová politika) ve dvou výukových blocích a ověřil je na výuce pro pilotní skupiny gruzínských odborníků. Na podkladě evaluační zprávy, která je přílohou k tomuto projektu, byly identifikovány silné a slabé stránky projektu a vyhodnocena jejich kulturní senzitivita.

Účastníci vzdělávacích modulů vyjádřili potřebu dalšího vzdělávání v oboru adiktologie, což představuje udržitelnost z hlediska práce s motivovanou skupinou osob, které pro výkon vlastní klinické práce postrádá adekvátní možnosti vzdělávání, monitoringu, stejně jako podklady pro na důkazech založená rozhodnutí, která by minimalizovala zdravotní, sociální a bezpečnostní rizika užívání návykových látek.

Projekt probíhal ve spolupráci s organizací Union Alternative Georgia - Addiction Research Center, která spolupracovala na realizaci školení a provedla výběr respondentů. Projekt probíhal v prostorách Ilia State University, která je dynamicky se rozvíjející vzdělávací a výzkumnou institucí v Gruzii.

Kontakt

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph. D., vedoucí studie: twz@adiktologie.cz

Ing. Mgr. Vendula Běláčková, projektová manažerka: belackova@adiktologie.cz

 


Nahoru
*/ ?> Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet