Rozvojové projekty

16.12.2014

Projekt VYNSPI II. - Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 16.12.2014

Článek podává úvodní informace o zahájení a realizaci projektu VYNSPI II, který se zaměřuje na implementaci a evaluaci minimálních preventivních programů a systémových nástrojů ve školách a školských zařízeních. Projekt plynule navazuje na úspěšný projekt VYNSPI I., který realizovala Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v letech 2009 - 2011.

Řešitel

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Číslo projektu

ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017

Doba řešení

09/2014 - 07/2015

Anotace

Dne 1. září 2014 byl zahájen rozsáhlý jednoletý projekt pod názvem Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), jehož hlavním cílem je otestovat a ověřit možnosti zavedení celonárodního systému školské prevence rizikového chování (včetně prevence užívání návykových látek, šikany atd.) pro děti základních škol.

Hlavním smyslem a cílem tohoto projektu je pečlivě ověřit na přibližně 4 tisících dětí jednotlivé komponenty navrženého celonárodního systému školské prevence rizikového chování v praxi a zjistit, za jakých podmínek (materiálních, technických, personálních a ekonomických) by je bylo možné realizovat ve všech krajích ČR, pokud o to tyto kraje a základní školy na jejich území budou mít zájem. Jde tedy o ověření podmínek postupné implementace a vytvoření plánu, jak ji krok za krokem provést, v jakém pořadí kroků, a s čím vším je třeba počítat. Jaké výhody a nevýhody takový systém na národní úrovni bude mít a co od něj je možné očekávat.

Jednotlivé komponenty projektu reprezentují tři hlavní pilíře celého systému:

  1. ucelený model posuzování a hodnocení kvalifikací pro preventivní práci s dětmi v rámci školní prevence rizikového chování,
  2. jednotný systém hodnocení a řízení kvality, zahrnující standardy kvality pro pracovníky, pro dílčí programy a intervence a pro jejich poskytovatele (včetně požadavků zahrnujících bezpečnost dětí, rodičů i pracovníků), a jednotný systém kontroly a hodnocení výkonosti,
  3. model kurikula preventivních aktivit pro základní školu od první do deváté třídy pro všechny typy rizikového chování s modulárním řešením kombinování preventivní práce podle věku, tematické oblasti rizikového chování a náročnosti cílové skupiny (tato komponenta zahrnuje též databanku příkladů dobré praxe).

Projekt v průběhu léta a podzimu 2015 představí hlavní výsledky, které budou zdarma k dispozici školám i jejich zřizovatelům a provozovatelům a které umožní zahájit širší veřejnou diskusi o dalším směřování školské prevence rizikového chování v České republice. Tato diskuse by pak následně měla vyústit v rozhodnutí dotčených ministerstev uvést celý systém, nebo jeho úspěšné části do praxe. Klíčem k úspěchu je však nyní právě ověření všech dílčích komponent v praxi a formulace jasného plánu případného zavedení do škol.

Kontakt

Odborným vedoucím projektu je prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Kontakt: mmiovsky(zavinac)adiktologie.cz.

 


Nahoru
*/ ?> Projekt VYNSPI II. - Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni Ilustrační foto © Geotrac | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet