Kalendář akcí

28.09.2017

Mezinárodní trasnpersonální konference

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 08.09.2017

Tato konference je celosvětovým setkáním s účastí předních specialistů v oblasti transpersonální psychologie, vnitřní ekologie, psychedelik, spirituality, nových objevů ve vědě a kosmologii, šamanismu, mysticismu i umění.

Termín konání

08.09.2017 - 08.09.2017

Místo konání

Letošní rok je z hlediska transpersonální psychologie významným hned v několika ohledech. V prvé řadě je tomu 50. let od vzniku transpersonální psychologie jakožto samostatného oboru. Také je tomu 25 let od chvíle, kdy se mezinárodní transpersonální konference, tehdy 12. ročník, konala u nás. A je to právě letos, kdy se Česká Republika opět stane hostující zemí tohoto unikátního celosvětového setkání.

V návaznosti na loňskou úspěšnou Českou transpersonální konferenci, se pod záštitou Stanislava Grofa (hlavní přednášející) a s názvem “Za obzor materialismu - směrem k
celistvosti” sejdou významné osobnosti (nejen z oblasti) transpersonální psychologie.

Pozvání přijali přední postavy transpersonální psychologie (Stanislav Grof [3], David Lukoff [4], John Rowan [5]), odborníci na psychedelika (Charles Grob [6], Chris Bache [7], Rick Doblin [8]), přední světoví myslitelé (Raymond Moody [9], Ervin László [10], Stephan Martin [11], Etzel Cardena [12]), duchovní vůdci (Shaykha Amat un-Nur [13], David Steindl-Rast [14]), světoví umělci (Alex Grey [15]) a desítky dalších [16].

Seznam přednášejících s tématy je zatím dostupný pouze v angličtině a naleznete jej zde [17]. Všechny přednášky v hlavním sálu spolu s přednáškami v jednom z vedlejších sálů budou tlumočeny do českého jazyka.

více info: http://www.itcprague2017.org/


Nahoru
Mezinárodní trasnpersonální konference Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet