Rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie

23.02.2011

Zpráva o úspěšném ukončení projektu „Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie“ (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/31430)

Zveřejnil: | Poslední úprava: 23.02.2011

V období 1. ledna 2009 – 31. prosince 2010 probíhal projekt „Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie“ (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/31430). Cílem projektu bylo vybudovat kvalitní zázemí pro výuku, vzdělávaní a výzkum v oboru adiktologie na magisterské úrovni.

Projekt byl financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Rozpočtu hlavního města Praha. Výstupem projektu bylo úspěšné vybudování zázemí pro výuku, vědu a výzkum v oboru adiktologie na magisterské úrovni, která doposud v České republice neexistovala. V rámci projektu se podařilo úspěšně nejen akreditovat magisterský studijní program adiktologie a také ho v roce 2010 otevřít. 1. ročník magisterského studia se tak stal historicky první skupinou studentů tohoto oboru ve střední Evropě. Oproti bakalářskému programu je do větší hloubky rozvíjena klinická výuka a zejména pak teoretické znalosti i praktické dovednosti studentů. Samostatně jsou v programu profilovány linie výuky v oblastech duševního a veřejného zdraví. Důraz je kladen na prohloubení erudice směrem k vědě a výzkumu v oboru adiktologie s důrazem na zahraniční spolupráci. V rámci projektu byla posilována spolupráce s domácími a zahraničními partnery ve výzkumu závislostí a v dalším vzdělávaní a to jak na úrovni zvyšování kompetencí a odborné přípravy pedagogů, tak na úrovni rozvoje a posilování výměny zkušeností a harmonizaci výuky na různých univerzitách a zapojování studentů do vědecké činnosti. Pro bližší informace o průběhu projektu a jednotlivých dosažených cílech a výstupech projektu viz příloha: závěrečná zpráva o projektu.


Nahoru
*/ ?> Zpráva o úspěšném ukončení projektu „Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie“ (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/31430) Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet