Projekty kliniky

16.05.2014

Projekty realizované Klinikou adiktologie

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 16.05.2014

V této rubrice naleznete projekty realizované Klinikou adiktologie. Rubrika je rozdělena na dalších tří rubrik, a to výzkumné projekty, rozvojové projekty a léčebné projekty.

Adiktologie je samostatný transdisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na užívání návykových látek a závislostní chování. Adiktologie spojuje biologické, psychologické a sociální perspektivy do transdisciplinárního rámce zaměřeného na konkrétní problematiky, jako je rizikové prostředí užívání návykových látek a závislostního chování, s cílem poskytnout společnosti relevantní vědecké informace excelentní úrovně.

Cílem adiktologie je přispět k pokroku v duševním a fyzickém zdraví populace skrze evidence-based prevenci, léčbu, snižování škod a opatření zaměřená na trh s návykovými látkami. Obor adiktologie tak pro potřeby této koncepce zahrnuje:

  • závislost na návykových látkách s psychoaktivním účinkem,
  • procesuální závislosti jako je patologické hráčství (gambling) včetněpotřeby hrát hry(i počítačové) atd.
  • jiné patologické závislosti a projevy závislostního typu chování.

 

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Projekty realizované Klinikou adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet