2010

29.04.2011

Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2010

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 29.04.2011

V roce 2010 bylo v časopise Adiktologie zveřejněno celkem 6 původních prací, 9 přehledových článků, 2 sdělení z praxe. Byly prezentovány 4 studentské práce a 6 diskuzních příspěvků. Dále byla citována pražská deklarace 2010. V rámci Adiktologie, (10)1-suppementum, byl zveřejněn program a abstrakta příspěvků z URBAN DRUG POLICIES IN THE GLOBAL WORLD International Workshop Conference, která se konala v Praze ve dnech 30. 9. – 2.10. 2010.

Editorialy

 • Jeřábek, P. (1/5)
 • Kalina, K. (1/9)
 • Hanuš, L.O. (2/77)
 • Zábranský, T. (2/79)
 • Miovský, M. (3/141)
 • Zábranský, T. (10/205)
 • Zima, T. (S/7)
 • Miovský, M. (S/9)

 

Původní práce

 • Dreslerová, V., Dresler, J. (2010). Pilotní šetření závislosti na tabáku mezi schizofrenními pacienty. Adiktologie, 10(1), 17–25.
 • Ochaba, R., (2010). Postoje a skúsenosti mládeže na Slovensku s alkoholem a tabakom. Adiktologie, 10(1), 27 – 34.
 • Mravčík, V., Nečas, V. (2010). Testování infekčních chorob jako součást prevence a snižování rizika infekcí mezi injekčními uživateli drog v ČR. Adiktologie 10(2), 85 – 90.
 • Jurystová, L., Miovský, M. (2010). Vybrané aspekty organizační a odborné podpory pedagogů při realizaci metodiky Unplugged ve školách: Výsledky evaluace implementace projektu UEDAP. Adiktologie, 10(3), 147 – 153.
 • Vacek, J., Šťastná, L., Miovský, M., Adámková, T., Šejvl, J., Holcnerová, P. (2010). Užívání těkavých látek dětmi z etnických minorit: výsledky pilotní studie. Adiktologie 10(4), 215 – 225.
 • Nechutný, T., Morávek, J. (2010). Konec konopné kariéry očima někdejších náruživých uživatelů. Adiktologie, 10(4), 227 – 235.

 

Přehledové články

 • Šťastná, L., Adámková, T., Chomynová, P. (2010). Užívání drog v národnostních menšinách v ČR.. Adiktologie, 10(1), 37 - 44.
 • Gabrhelík, R., Šťastná, L., Holcnerová, P., Miovský, M., Minařík, J. (2010). Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu. Adiktologie, 10(2), 93 - 100.
 • Urbánek, P. (2010). Virová hepatitida C. Adiktologie, 10(2), 103 – 108.
 • Holcnerová (Vondráčková), P., Vacek, J. (2010). Využití internetu v léčbě abúuzu a syndromu závislosti na alkoholu. Adiktologie, 10(2), 111 – 117.
 • Holcnerová, P. (2010). Vzorce užívání alkoholu ve vybraných kulturách. Adiktologie, 10(3), 155 - 162.
 • Lávičková, J., Kozák, J. (2010). Chronická bolest a opioidní analgetika na lékařský předpis v adiktologii. Adiktologie, 10(3), 165 - 173.
 • Herzog, A., Termer, A. (2010). Časopis dekontaminace: Informační a vzdělávací médium pro uživatele drog. Adiktologie, 10(3), 175 − 178.
 • Šejvl, J. (2010). Kokain (1. část). Adiktologie, 10(4), 247 – 251.
 • Mladá, K., Pavlovská, A., Novák, P. (2010). Vybrané harm reduction služby v Berlíně. Adiktologie, 10(4), 253 – 258.

Studentské práce

 • Maierová, E. (2010). Sebehodnocení klientů doléčovacího programu pro uživatele návykových látek. Adiktologie, 10(3), 47 - 54.
 • Šídová, M., Šťastná, L. (2010). Kvalita života v léčbě hepatitidy C uživatelů nelegálních návykových látek v nestátním zdravotnickém zařízení REMEDIS. Adiktologie, 10(2), 119 - 128.
 • Šrahůlková, K., Vanderplaschen, W. (2010). Adiktologie 10(3), 181 – 187.
 • Maierová, E. (2010). Motivace uživatelek návykových látek v nařízené ochranné léčbě a dobrovolné léčbě. Adiktologie, 10(4), 237 – 245.

 

Diskuse

 • Miovský, M. (2010). Nové výzvy, nebo stejná témata v novém kontextu? Výroční konference International Society of Addiction Journal (ISAJE) 2010. Adiktologie, 10(2), 130 – 132.
 • Radimecký, J. (2010). Tři roky, čtyři měsíce a jedenáct dnů Kamila Kaliny. Adiktologie, 10(2), 132 - 133.
 • IHRA (2010). Co je „harm reduction“? Stanovisko Mezinárodní asociace pro harm reduction (IHRA). Adiktologie, 10(3), 188 - 190.
 • Richterová Těmínová, M. (2010). Kdo je bez viny, hoď kamenem aneb krátká polemika. Adiktologie, 10(3), 192.
 • Konzák, R. (2010). Kudy vede cesta ke konopí. Adiktologie, 10(3), 194 – 195.
 • EMCDDA (2010). Hraniční množství z hlediska drogových deliktů. Adiktologie, 10(4), 260 – 265.

 

Z praxe

 • Guryčová, Z. (2010). Perorální aplikace pervitinu formou želatinové kapsle. Adiktologie, 10(1), 57 -62.
 • Růžička, M. (2010). Krátný intervenční program pro ambulantní léčbu osob závislých na stimulantech. Adiktologie, 10(1), 65 - 67.

 

Recenze

 • Hekelová, Z.: Plamínek, J.: Vzdělávání dospělých (2/134)
 • Hlavičková, L.: Psychologie gamblerství aneb Sázka na štěstí (Pavel Prunner) (4/266)
 • Honzák, R.: Milkman, H. B., Sunderwirth, S. G.: Craving for ecstasy and natural highs. A positive approach to mood alteration (1/68)
 • Nevoralová, M.: Když někdo blízký pije: rady pro rodiny osob závislých na alkoholu (Dr. Claude Ühlinger, Marlyse Tschui) (3/196)
 • Šejvl, J.: Nožina, M., Vaněček, M.: Mandragora, morfin a kokain – Drogový problém v českých zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu (2/136)

 

Dokumenty

 • Pražská deklarace / Prague Declaration (4/209)
 • Pražská deklarace (o principech účinné lokální protidrogové politiky) (S/62 (angl.), S/64, S/66 (rus.))

Nahoru
*/ ?> Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2010 Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet