2009

29.04.2011

Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2009

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 29.04.2011

V roce 2009 bylo v časopise Adiktologie zveřejněno celkem 10 původních prací, 7 přehledových článků, 2 studentské práce, 2 kazuistiky a 1 abstrakt zahraničního hosta.

Editorialy

 • Zima, T. (1/5)
 • Miovský, M. (1/7)
 • Radimecký, J. (2/69)
 • Kalina, K. (3/133)
 • Sklenář, O. (3/137)
 • Popov, P. (4/189)
 • Mravčík, V. (4/191)
 • Jeřábek, P. (1-suppl./5)

 

Původní práce

 • Jurystová, L., Gabrhelík, R., Miovský, M. (2009). Formativní evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged školními metodiky prevence. Adiktologie, 9(1), 11-19.
 • Lejčková, P., Mravčík, V. (2009). Mortality of Hospitalized Drug Users in the Czech Republic. Adiktologie, 9(1), 20-28.
 • Gabrhelík, R., Miovský, M. (2009). Možnosti a meze současného využití sítě lékáren z hlediska jejich participace na nízkoprahových veřejnozdravotních intervencích v rámci adiktologických služeb. Adiktologie, 9(2), 75–84.
 • Adámková, T., Jurystová, L., Gabrhelík, R., Miovská, L., Miovský, M. (2009). Primární prevence na školách zapojených do projektu EUDAP 2. Adiktologie, 9(2), 87−94.
 • Charvát, M. (2009). Vybrané osobnostní charakteristiky dlouhodobých a pravidelných uživatelů konopných drog. Adiktologie, 9(3), 141-150.
 • Novák, P., Miovský, M., Šťastná, L. (2009). Mediální obraz konopných drog v souvislosti s kriminální činností. Adiktologie, 9(4), 197-203.
 • Orosová, O., Gajdošová, B. (2009). Vzťah faktorov sociálnej inteligencie, normatívnych očakávaní a vnímanej dostupnosti k výskytu užívania legálnych návykových látok medzi dospievajúcimi. Adiktologie, 9(4), 205−211.
 • Kajanová, A., Mrhálek, T. (2009). Užívání návykových látek jako sociální determinanty zdraví vybraných romských rodin. Adiktologie, 9(4), 215-220.
 • Okruhlica, Ľ. (2009). Mýtus o tom, že závislosť je vždy chronických ochorením. Adiktologie, 9(1-suppl.), 11-15.
 • Nepustil, P. (2009). Jde to i bez léčby: Proces transformace identity po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu. Adiktologie, 9(1-suppl.), 17-24.

 

Přehledové články

 • Netík, V. (2009)., Problematika preskripce benzodiazepinových preparátů u geriatrických pacientů v ČR. Adiktologie, 9(1), 31-34.
 • Okruhlica, Ľ. (2009). Medicína založená na dôkazoch a drogová politika. Adiktologie, 9(1), 37−43.
 • Adámková, T., Vondráčková, P. Vacek, J. (2009). Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů. Adiktologie, 9(2), 97−103.
 • Zábranský, T. (2009). Methamphetamine in the Czech Republic. Adiktologie, 9(2), 106-118.
 • Šrahůlková, K. (2009). Tuppercare – drogová prevence určená pro ženy z minoritních skupin obyvazel žijících v Belgii. Adiktologie, (9)3, 153-155.
 • Radimecký, J., (2009). Heroin – zázračný lék, jenž se (ne)změnil v jed, aneb některé oblíbené mýty a stereotypy o heroinu a jeho uživatelích. Adiktologie, (9)1-suppl., 27-35.
 • Kalina, K. (2009). Drogy, mýty a politika (o sexu nemluvě). Adiktologie, 9(1-suppl.), 37-45.

 

Studentské práce

 • Školní metodici prevence v Olomouckém kraji – analýza pracovních podmínek. Adiktologie, 9(1), 45−51.
 • Kutřínová, L. (2009). Strategie zvládání stresu klientů kontaktního a doléčovacího centra. Adiktologie, 9(3), 157−165.

 

Kazuistiky

 • Majzlíková, J. (2009). Užívání návykových látek v rané adolescenci. Adiktologie, 9(4), 223-227.
 • Havlová, K. (2009). Mýty v doléčovacím procesu. Adiktologie, 9(1-suppl.), 47-51.
 • Mikota, V. (2009). Podíl intrapsychické nerovnováhy při vzniku, udržování a léčbě adiktivních poruch. Adiktologie, 9(1-suppl.), 53-59.

 

Diskuse

 • Nešpor, K. (2009). Prevence zneužívání léků a přístupy při zvládání lékové závislosti. Adiktologie, 9(1), 52−57.
 • Nešpor, K. (2009). Léčba deliria tremens. Adiktologie, 9(2), 120-121.
 • Nešpor, K. (2009). Chraňte děti před počítači a počítače před dětmi. Adiktologie, 9(3), 172-174.
 • Balster, R.L., Cruz, S.L., Howard, M.O., Dell, C.A., Cottler, L.B. (2009). Klasifikace problémově užívaných inhalantů. Adiktologie, 9(4), 228-233.

 

Abstrakty zahraničních hostů

 • Cohen, P. (2009). Staré mýty o závislosti a jejich projekce do neurovědy. Adiktologie, 9(1-suppl.), 25.

 

Recenze

 • Švadlenová, J.: Broža, J. (Ed.). (2009). Supervize v adiktologické praxi (3/176)

Nahoru
*/ ?> Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2009 Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet