2008

29.04.2011

Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2008

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 29.04.2011

V roce 2008 bylo v časopise Adiktologie zveřejněno celkem 5 původních prací, 6 přehledových článků, 2 krátká sdělení a 1 příspěvek z praxe.

Editorial

 • Balíková, M. (3/199)
 • Miovský, M. (1/5)
 • Miovský, M. (4/279)
 • Šucha, M. (3/202)
 • Zábranský, T. (2/91)

 

Původní práce

 • Molnárová, M., Bartoňová, J., Večeřová, A. & Kobližková, R. (2008). Funkce drog v životě uživatelů opiátů a jejich substituční léčba buprenorfinem. Adiktologie, (8)1, 12–29.
 • Šefránek, M. (2008). Evaluace výsledků léčby v pěti terapeutických komunitách pro drogově závislé: analýza vybraných vstupních dat z roku 2007. Adiktologie, (8)4, 320−335.335.
 • Vacek, J., Gabrhelík, R., Miovský, M. (2008). Zapojení lékáren do systému služeb pro uživatele nelegálních drog: výsledky kvalitativní studie. Adiktologie, (8)4, 300−319.
 • Vondráčková, P. (2008). Charakteristika uživatelů psychoaktivních látek s nařízenou ústavní léčbou. Adiktologie, (8)4, 286−299.
 • Vorel, F. & Vorlová, K. (2008). Vliv alkoholu u řidiče osobního automobilu na pravděpodobnost vzniku dopravní nehody s jeho úmrtím. Adiktologie, (8)3, 208−215.

 

Přehledové články

 • Balíková, M. & Huestis, M. A. (2008). Forensic aspects of cannabinoid pharmacokinetics and pharmacodynamics. Adiktologie, (8)3, 218−235.
 • Gabrhelík, R., Miovský, M., Zábranský, T. & Kubů, P. (2008). Vzorce užívání konopných drog a parafernália. Adiktologie, 8(2), 98−111.
 • Kavenská, V. (2008). Možnosti využití halucinogenu ayahuasky při léčbě závislostí. Adiktologie, (8)1, 32−40.
 • Krmenčík, P. (2008). Somatická rizika spojená s kouřením marihuany. Adiktologie, 8(2), 112−126.
 • Nešpor, K. & Csémy, L. (2008). Závislost na alkoholu a řízení motorového vozidla. Adiktologie, (8)3, 236−241.
 • Rodu, B., Godshall, W. T. (2006). Minimalizace rizik spojených s užíváním tabáku: alternativní strategie pro odvykání kouření pro zapřisáhlé kuřáky. Adiktologie, 8(2), 128−169. Přeloženo z Harm Reduction Journal (2006), 3:37doi:10.1186/1477-7517-3-37.

 

Krátká sdělení

 • Běláčková, V. (2008). Obraz drog v evropských médiích: Odklon od kriminálních aspektů. Adiktologie, (8)1, 52−61.
 • Šupková, D. (2008). Závislost jako jeden z aspektů života bezdomovců. Adiktologie, (8)1, 44−51.

 

Z praxe

 • Kostínková, L. (2008). Psychosociální podpora v substituční léčbě. Adiktologie, (8)1, 64−72.

 

Vzdělávání

 • Bielik, I. (2008). Právne normy na kontrolu alkoholu v Európskej únii a na Slovensku. Adiktologie, (8)3, 244−250.

Nahoru
*/ ?> Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2008 Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet