2007

19.05.2011

Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2007

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 19.05.2011

V roce 2007 byly v časopise Adiktologie prezentovány 2 původní práce, dále 7 přehledových článků, 1 krátké sdělení a 10 příspěvků z praxe. V rámci Adiktologie 7(suppementum), byl zveřejněn program a abstrakta příspěvků z XIII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 46. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS „Závislost jako nemoc“, která se konala v Měříně ve dnech 6. 5. – 10. 5. 2007.

Editorial

 • Zima, T. (1/5)
 • Kalina, K. (2/113)
 • Gajdošíková, H. (3/345)
 • Libra, J. (4/422)

 

Původní práce

 • Mravčík, V., Orlíková, B. (2007). Překryv klientů mezi jednotlivými nízkoprahovými programy a zneužívání buprenorfinu v Praze. Adiktologie, 7(1), 13–21.
 • Červená, H. (2007). Obranné mechanismy ega u klientů se syndromem závislosti na alkoholu. Adiktologie, 7(1), 23–38.

 

Přehledové články

 • Novotný, V. (2007). Polymorfná závislosť. Adiktologie, 7(1), 43−49.
 • Kalina, K. (2007). Vzdělávání, výcvik a supervize pracovníků terapeutických komunit pro drogově závislé. Adiktologie, 7(2), 123−136.
 • Miovský, M. (2007). Zdravotnický obor adiktologie: reflexe vzniku, současného vývoje a budoucího směřování kvalifikačního studia. Adiktologie, 7(2), 139−153.
 • Radimecký, J. (2007). Celoživotní vzdělávání v oboru adiktologie. Adiktologie, 7(2), 155−165.
 • Schmidtová, J. (2007). Fetální alkoholový syndrom a spektrum vrozených alkoholových poruch (FASD). Adiktologie, 7(3), 353−364.
 • Vanderplasschen, W., Wolf, J., Rapp, R., Hesse, M. (2007). Case management pro uživatele drog: Všelék, náhražka nebo nástroj propojování?  Adiktologie, 7(4), 430−443.
 • Morávek, J. (2007). Kontrolované užívání drog: co nám přináší výzkum uživatelů, kteří s drogami umějí zacházet. Adiktologie, 7(4), 446−455.

 

Krátká sdělení

 • Vanderplasschen, W., De Maeyer, J. (2007). Případová práce (case management) s uživateli drog v praxi – co se za tím skrývá. Adiktologie, 7(4), 460−469.

 

Z praxe

 • Pešek, R., Vindrášková, A. (2007). Kognitivní a emocionální reakce rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy. Adiktologie, 7(1), 53−61.
 • Běláčková, V. (2007). Bulvarizace jako droga.  Adiktologie, 7(1), 63-69.
 • Herzog, A., Matoušek, P., Přibyl, Z. (2007). Injekční kalkulátor jako nástroj práce s intravenózními uživateli návykových látek. Adiktologie, 7(1), 71−79.
 • Záškodná, H. (2007). Vzdělávání v oblasti návykových poruch na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Adiktologie, 7(2), 169−173.
 • Frouzová, M., Heller, J. (2007). Výcvik a vzdělávání ve Skálově institutu. Adiktologie, 7(2), 175−183.
 • Vobořil, J. (2007). Podpora vzdělávání drogových pracovníků – nezbytná součást řešení drogového problému. Adiktologie, 7(2), 185−193.
 • Bečka, J. (2007). Ženy v metadonovém programu Apolinář. Adiktologie, 7(3), 369−377.
 • Hanzal, P. /2007). Partneři matek léčících se ze závislosti na návykových látkách – záchrana, nebo zhouba? Adiktologie, 7(3), 379−385.
 • Preslová, I. (2007). Drogově závislá klientka a žena pracující v protidrogových službách. Adiktologie, 7(3), 387−391.
 • Walcker-Mayer, C. (2007). Genderové rozdíly u žen v drogových službách. Adiktologie, 7(3), 393−397.

Nahoru
*/ ?> Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2007 Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet