2006

20.05.2011

Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2006

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 20.05.2011

V roce 2006 bylo v časopise Adiktologie zveřejněno 9 původních prací, 8 krátkých sdělení a 8 sdělení z praxe. Číslo 6(1) obsahuje Sborník III. krajské protidrogové konference Středočedského kraje, která se konala v Měříně ve dnech 24. – 25. listopadu 2005. V čísle 6(S) byl zveřejněn Sborník z XII. Mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČSL JEP: „Bio – psycho – socio - spirituální model závislostí“, která se konala v Měříně ve dnech 21. – 16. května 2006.

Editorial

 • Řehan, V. (1/5)
 • Obot, I. S. (2/113)
 • Zima, T. (3/345)
 • Novotný, V. (4/435)

 

Původní práce

 • Doležalová, P. (2006). Kvalita života drogově závislých v terapeutických komunitách. Adiktologie, 6(1), 12 – 25.
 • Kubička, L., Csémy, L. (2006). Vznikají u žen negativní následky úzu alkoholu při nižších dávkách než u mužů? Adiktologie 6(2), 120 – 133.
 • Lejčková, P., Csémy, L. (2006). Pozitivní a negativní očekávání mládeže od konzumace alkoholu. Adiktologie, 6(2), 134 – 143.
 • Onyesom, I., Uzuegbu, U. E., Nwangwa, E. K., Osioma, E., Aninyei, I. R. (2006). Effect of Alcohol dosing regimen on serum triacylglycerol and blood pressure during menstruation. Adiktologie, 6(2), 144 – 149.
 • Grohmannová, K. (2006). Stimulancia a opioidy z pohledu médií. Adiktologie, 6(3), 350 – 365.
 • Halama, P., Klimas, J. (2006). Nápomocné faktory zmeny závislých klientov v procese resocializácie. Adiktologie, 6(3), 366 – 375.
 • Radimecký, J. (2006). Když dva dělají totéž…: Srovnávací analýza strategie drogové politiky Evropské unie a České republiky na období od roku 2005. Adiktologie, 6(4), 442 – 453.
 • Nepustil, P. (2006). Proměny identity uživatelů drog po výstupu z vězení. Adiktologie, 6(4), 454 – 464.
 • Oláh, Z. (2006). Ovplyvnenie oka a zrakových vnemov psychotropnými látkami. Adiktologie, 6(4), 468 – 475.

 

Krátká sdělení

 • Šejvl, J. (2006). Mortalita uživatelů omamných a psychotropních látek, nařizování pitev osob zemřelých v souvislosti s užíváním drog a hodnocení současného postupu orgánů činných v trestním řízení při zjištění těchto úmrtí. Adiktologie, 6(1), 28 – 40.
 • Radimecký, J. (2006). Očekávání pracovníků terapeutických komunit vs. proces změny chování klientů. Adiktologie, 6(1), 42 – 53.
 • Zima, T. (2006). Metabolismus alkoholu a jeho důsledky pro poškození organismu. Adiktologie, 6(2), 152 – 161.
 • Miovský, M., Miovská, L., Trapková, B., Řehan, V. (2006). Užívání alkoholu u dětí 5. a 7. tříd základních škol: výsledky kvaziexperimentální evaluační studie. Adiktologie, 6(2), 162 – 173.
 • Okruhlica, Ľ. (2006). Zistenie alkoholémie sa pri závislosti iba parciálne kryje s diagnózou opitosti i v prípadoch korektne stanovených. Adiktologie, 6(2), 174 – 179.
 • Běláčková, V. (2006). Od státního monopolu ke spotřební dani z alkoholu. Adiktologie, 6(2), 180 – 187.
 • Okruhlica, Ľ. (2006). (Ne)doporučovanie liečby pri diagnóze závislosti. Adiktologie, 6(3), 378 – 387.
 • Sadílek, P., Mravčík, V., Trojáčková, A. (2006).  Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu v České republice. Adiktologie, 6(3), 388 – 399.
 • Z praxe
 • Gajdošíková, H. (2006). Nová zákonná opatření k ochraně před škodami působenými užíváním legálních a nelegálních drog. Adiktologie, 6(1), 56 – 65.
 • Kubů, P. (2006). Kampaň „Domluvený“. Adiktologie, 6(2), 190 – 198.
 • Honzák, R. (2006). Obrana před napadením agresivním pacientem. Adiktologie, 6(3), 402 – 406.
 • Honzák, R. (2006). Burnout syndrom. Adiktologie, 6(3), 407 – 413.
 • Ochaba, R., Tóth, K. (2006). Poradenský proces v poradni na odvykanie od fajčenia a medzinárodné odporúčania. Adiktologie, 6(4), 478 – 491.
 • Jeřábek, P. (2006). Osobnostní dispozice k drogové závislosti: Klinický pohled. Adiktologie, 6(4), 492 – 505.
 • Vondráčková, P. (2006). Klinický pohled na stav soudní ochranné léčby protialkoholní a protitoxikomanické ve zdravotnických zařízeních v ČR. Adiktologie, 6(4), 506 – 512.
 • Martanová, V. (2006). Certifikace programů primární prevence užívání návykových látek. Adiktologie, 6(4), 514 – 522.

Nahoru
*/ ?> Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2006 Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet