2005

20.05.2011

Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2005

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 20.05.2011

V roce 2005 byly v časopise Adiktologie zveřejněny 4 původní práce, 5 přehledových článků, 6 sdělení z praxe a 7 krátkých sdělení. V rámci Adiktologie 5(S) byl zveřejněn program a abstrakta příspěvků z XI. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 44. konference sekce AT při ČLS JEP, která se konala v Měříně ve dnech 2. – 5. května 2005.

Editorial

 • Martina Richterová-Těmínová, M. (1/5)
 • Grof, S. (2/111)
 • Radimecký, J. (3/365)
 • Vobořil, J. (4/481)

 

Původní práce

 • Mravčík, V., Lejčková, P., Korčišová, B. (2005). Prevalenční odhady problémových uživatelů drog v ČR – souhrnný článek. Adiktologie, 5(1), 12 – 21.
 • Gabrhelík, R., Charvát, M., Miovský, M. (2005). Kvalitativní analýza potřeb klientů využívajících nízkoprahové služby ve Středočeském kraji. Adiktologie, 5(1), 22 – 33.
 • Lejčková, P., Csémy, L. (2005). Subjektivní vnímání rizik a postoje mládeže k užívání návykových látek. Adiktologie, 5(1), 34 – 44.
 • Páleniček, T., Bubeníková, V., Votava, M., Horáček, J. (2005). Účinky MDMA, LSD a psilocinu na lokomoci potkana.  Adiktologie, 5(2), 120 – 130.

 

Přehledové články

 • Horáček, J. (2005). Nurobiologie působení halucinogenních látek. Adiktologie, 5((2), 134 – 150.
 • Nerad, J. M., Neradová, L. (2005). Historie terapeutického požití LSD v Nizozemsku. Adiktologie, 5(2), 152 – 161.
 • Dostálek, M., Juřica, J., Tomanadl, J. , Hadašová, E. (2005). Vliv metafetaminu na biotrasformační procesy cytochromu  P450. Adiktologie, 5(3), 372 – 381.
 • Nováková, J., Dostálek, M., Juřica, J., Tomandl, J., Hadašová,V., Šulcová, A. (2005). Změny působení  matafetaminu při současném užití antidepresiva fluoxetinu v preklinických modelech. Adiktologie, 5(3), 382 – 391.
 • Pešek, R., Kotrbová, K., Masár, O., Vurm, V. (2005). Racionální analýzy významných faktorů terapeutické účinnosti svépomocného společenství Anonymních alkoholiků. Adiktologie, 5(4), 488 – 501.

 

Z praxe

 • Zachariáš, M. (2005). Jak vážná nemoc terapeuta může prospívat či omezovat možná rizika pro práci s klienty v terapeutické komunitě, ale i vědomí, že svým přístupem mohu být v určitém směru prospěšný. Adiktologie, 5(1), 78 – 81.
 • Kudrle, S. (2005). Holotropní dýchání v terapii závislých. Adiktologie, 5(2), 178 – 185.
 • Vančura, M. (2005). Čím nám byly, nejsou a mohly by být látky nazývané psychedelika. Adiktologie, 5(2), 186 – 199.
 • Miláčková, M. (2005). Zamyšlení nad substitučním progremem – příklady z praxe. Adiktologie, 5(3), 420 – 433.
 • Mašek, P., Sobotka, J. (2005). Některé aspekty práce exuserů v terapeutické komunitě. Adiktologie, 5(3), 434 – 443.
 • Hampl, K. (2005). Zajištění ambulantní zdravotní péče o pacienty s problematikou užívání návykových látek. Adiktologie, 5(4), 524 – 531.

 

Krátká sdělení

 • Petroš, O., Mravčík, V., Korčišová, B. (2005). Spotřeba drog problémovými uživateli. Adiktologie, 5(1), 48 – 59.
 • Kubů, P., Škařupová, K., Csémy, L. (2005). Kontext rekreační konzumace drog v roce 2003 na území ČR: vybrané výsledky studie Tanec a drogy 2000 a 2003. Adiktologie, 5(1), 60 – 75.
 • Miovský, M., Miovská, L. (2005). Epidemiologie užívání halucinogenních drog v České republice. Adiktologie, 5(2), 164 – 175.
 • Bareš, P. (2005). Drogová problematika v zájmové a hodnotové orientaci dospívajících a v jejich sociálním prostředí. Adiktologie, 5(3), 394 – 407.
 • Spáčilová, L., Jurášková, M., Klusoňová, H., Višňovský, P. (2005).  Postoje a zkušenosti středoškolské mládeže s návykovými látkami – Dobrušsko. Adiktologie, 5(3), 408 – 417.
 • Tumpachová, N. (2005).  Hodnocení smyslu života v průběhu psychoterapie osob závislých na návykových látkách. Adiktologie, 5(4), 504 – 515.
 • Lejčková, P. (2005). Zahraniční internetové zdroje informací v oblasti primární prevence. Adiktologie, 5(4), 516 – 521.

Nahoru
*/ ?> Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2005 Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet