2004

20.05.2011

Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2004

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 20.05.2011

V roce 2004 bylo v časopise Adiktologie zveřejněno celkem 10 původních prací, 3 přehledové články a 4 sdělení z praxe. Byla prezentována 4 krátká sdělení a 3 sdělení v rubrice vzdělávání. V rámci Adiktologie, 4(S), byl zveřejněn program, abstrakta a příspěvky z X. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 43. konference sekce AT při ČLS JEP, která se konala v Měříně ve dnech 24. – 28. května 2004.

Editorial

 • Řehan, V. (1/5)
 • Zábranský, T. (2/117)
 • Buzková, P. (3/229)
 • Hanuš, L. O. (4/457)
 • Popov, P. (S/361)

 

Původní práce

 • Csémy, L., Kubička, L., Dvořák, V. (2004). Retence ve specializovaném programu pro léčbu závislostí u žen. Srovnání žen závislých na alkoholu se ženami závislými na nelegálních drogách. Adiktologie 4(1), 12 – 19.
 • Schmidt, W. J. (2004).  Mechanisms of  behavioural sensitization. Adiktologie, 4(1), 20 – 27.
 • Csémy, L., Hrachovinová, T., Krch, D. F. (2004). Alkohol a jiné drogy ve vysokoškolské populaci: rozsah, kontext, rizika. Adiktologie, 4(2), 124 – 135.
 • Kachlík, P., Matějová, H. (2004). Pilotní projekt DDD ( Drogy-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy. Adiktologie 4(2), 136 – 153.
 • Miovský, M., Miovská, L., Trapková, B. (2004). Projekt evaluace primárně-preventivního komunitního programu. Adiktologie, 4(3), 236 – 254.
 • Jacobsová, P., Kraus, B., Vacek, P., Stará, J., Čápová, E., Eisen, M. (2004). Evaluace pilotní fáze školního preventivního programu Připraveni pro život. Adiktologie, 4(3), 256 – 266.
 • Kubů, P. (2004). Metody hodnocení kvality internetových projektů prevence závislostí a harm reduction. Adiktologie, 4(3), 268 – 285.
 • Landa, L., Šlais, K., Šulcová, A. (2004). Kanabinoid metanandamid vyvolává u myší zkříženou senzitizaci k antiagresivnímu účinku metamfetaminu, ne však morfinu. Adiktologie, 4(4), 466 – 473.
 • Sivek, V., Miovská, L., Miovský, M. (2004). Obraz uživatelů a užívání konopných drog v českých médiích v roce 2003. Adiktologie, 4(4), 474 – 491.
 • Newcombe, R. (2004). Does Cannabis use cause Psychosis? A Study of Trends in Cannabis use and Psychosis in England, 1995-2003. Adiktologie, 4(4), 492 – 507.

 

Přehledové články

 • Zábranský, T. (2004). Přehled odborných článků na téma evaluace substituční (udržovací) léčby na bázi metadonu. Adiktologie, 4(2), 156 – 163.
 • Miovský, M., Kubů, P., Miovská, L. (2004). Evaluace programů primární prevence užívání návykových látek v ČR: základní východiska a aplikační možnosti. Adiktologie, 4(3), 288 – 303.
 • Hanuš, O. (2004). Bude konopí legálním lékem? Příspěvky české vědy k výzkumu konopí. Adiktologie, 4(4), 510 – 523.

 

Z praxe

 • Klouček, E. (2004). Kompenzační mechanismy uživatelů nelegálních drog. Adiktologie 4(1), 46 – 51.
 • Dvořáček, J. (2004). Sedm principů terapie souvisejících s vlastnostmi systému odměny. Adiktologie, 4(2), 166 – 175.
 • Kotrbová, K., Hadravová, V., Salvová, D., Pešek, R. (2004). Realizace buprenorfinového substitučního programu v Českých Budějovicích - první zkušenosti. Adiktologie, 4(2), 176 – 188.
 • Skácelová, L. (2004). Evaluativní nástroje v preventivní praxi. Adiktologie, 4(3), 321 – 329.

 

Krátká sdělení

 • Kubů, P., Janda, A. (2004). Alkohol.cz - charakteristiky vybraných stránek z různých oblastí problematiky alkoholismu a porovnání jejich kvality. Adiktologie, 4(1), 30 – 43.
 • Patočka, J., Strunecká, A. (2004). Nové poznatky o účinku kokainu na mozek. Adiktologie, 4(2), 193 – 198.
 • Miovský, M., Trapková, B., Miovská, L. (2004). Názory a postoje k návykovým látkám a jejich užívání u žáků šestých tříd základních škol: metoda ohniskových skupin. Adiktologie, 4(3), 306 – 317.
 • Vacek, J. (2004). Klasifikace prožitku akutní intoxikace konopnými drogami: klinické souvislosti s drogovou kariérou. Adiktologie, 4(4), 526 – 542.
 • Miovská, L., Miovský, M. (2004). Paměťové funkce u uživatelů konopných drog. Adiktologie, 4(4), 544 – 553.

 

Vzdělávání

 • Gabrhelík, R. (2004). Amotivační syndrom a konopné drogy. Adiktologie, 4(1), 54 – 63.
 • Charvát, M. (2004). Jak drogová legislativa ovlivňuje chování, jednání a postoje uživatelů drog z řad středoškoláků - příspěvek k Analýze dopadů novelizace drogové legislativy v ČR (projekt PAD). Adiktologie, 4(1), 64 – 75.
 • Vacek, J. (2004). Prožitek akutní intoxikace konopnými drogami: nepříznivé reakce (příspěvek k diagnostice F12.Ox). Adiktologie, 4(1), 76 – 85.

Nahoru
*/ ?> Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2004 Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet