2003

23.05.2011

Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2003

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 23.05.2011

V roce 2003 byly v časopise Adiktologie prezentováno 5 původních prací, dále 6 přehledových článků, 3 krátká sdělení a 2 příspěvky z praxe. V rámci Adiktologie 3(S), byl zveřejněn program a abstrakta příspěvků z IX. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 42. konference sekce AT při ČLS JEP, která se konala v Měříně, 19. – 23. 5. 2003.

Editorial

 • Miovský, M. (1/3)
 • Šulcová, A. (2/5)
 • Bendl, P. (S/9)

 

Původní práce

 • Fox, H. C., Turner, J.J.D., Parott, C.A. (2003). Prepulse inhibition of acoustic startle in drug free ecstasy polydrug users. Adiktologie, 3(1), 12 – 24.
 • Kubů, P. (2003). Subjektivní hodnocení důležitosti mimofarmakologických komponent kouření cigaret. Adiktologie, 3(1), 26 – 39.
 • Kubička, L., Csémy, L. (2003). Analýza průběhu ústavní léčby žen závislých na návykových látkách. Adiktologie, 3(1), 40 – 49.
 • Landa, L., Pistovčáková, J. Šulcová, A. (2003). Zkřížená behaviorální senzitizace kanabinoidem k účinkům metamfetaminu na lokomočněpátrací aktivitu u myší. Adiktologie, 3(2), 62 – 68.
 • Miovský, M., Broža, J., Miovská, L. (2003). Analýza systému koordinace a řízení krajské protidrogové politiky. Adiktologie, 3(2), 70 – 89.

 

Přehledové články

 • Miovský, M. (2003). Kvalitativní přístup v adiktologickém výzkumu v České republice. Adiktologie, 3(1), 52 – 59.
 • Bezdíčková, D., Zima, T. (2003). Laboratorní diagnostika návykových látek.Adiktologie, 3(1), 60 – 65.
 • Šulcová, A., Goldberg, S. R. (2003). The neurobiology of methamphetamine abuse. Adiktologie, 3(2), 12 – 23.
 • Nováková, J., Šulcová, A. (2003). K teorii senzitizace u látek vyvolávajících závislost. Adiktologie, 3(2), 24 – 32.
 • Tzschebtke, T. M. (2003). The role od sensitization in drug addiction. Adiktologie, 3(2), 35 – 48.
 • Šlamberová, R. (2003). Užívání opiátů během těhotenství vyvolává dlouhodobé změny u vyvíjejícího se organismu. Adiktologie, 3(2), 50 – 59.

 

Krátká sdělení

 • Libra, J. (2003). „Drogová agentura“ jako možný model specifického lokálního drogového programu. Adiktologie, 3(1), 70 – 78.
 • Nešpor, K., Csémy, L. (2003). Život ohrožující události související s alkoholem, drogami a hazardní hrou v psychoterapii návykových nemocí. Adiktologie, 3(1), 80 – 83.
 • Králíková, E. (2003). Škála závislosti na cigaretách - nová možnost hodnocení. Adiktologie, 3(2), 92 – 97.

 

Z praxe

 • Valnoha, J. (2003). Kvalitativní analýza drogy „extáze“ jako forma kontaktní práce s uživateli syntetických drog. Adiktologie, 3(2), 100 – 107.
 • Týmal, M. (2003). O možnosti motivace klienta na spirituální rovině v rámci bio-psycho-spirituálního modelu závislosti. Adiktologie, 3(2), 108 – 113.

Nahoru
*/ ?> Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2003 Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet