2002

23.05.2011

Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2002

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 23.05.2011

V roce 2002 byly v časopise Adiktologie prezentovány 3 původní práce, 5 krátkých sdělení a 4 příspěvky z praxe. V rámci Adiktologie 2(S), byl v angličtině zveřejněn program a abstrakta příspěvků z akce Workshop of the Psychopharmacology of Cannabis and Ecstasy (Masaryk University Conference Centre Brno, April 18. – 21. 2002).

Editorial

 • Popov, P. (1/3)
 • Mravčík, V. (2/3)

 

Původní práce

 • Kachlík, P., Kubíniová, M., Matějová, H., Šimůnek, J. (2002). Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany. Adiktologie 2(1), 10 – 21.
 • Okruhlica, Ľ., Klempová, D. (2002). Hodnocení programu vakcinace proti hepatitidě typu B u uživatelů drog v Bratislavě. Adiktologie, 2(2), 10 – 17.
 • Mravčík, V., Šebáková, H. (2002). Výskyt virových hepatitid typu B a C u injekčních uživatelů drog v okrese Karviná. Adiktologie, 2(2), 18 – 27.

 

Krátká sdělení

 • Popov, P. (2002). Metadonová substituční léčba v České republice. Adiktologie, 2(1), 24 – 31.
 • Vobořil, J. (2002). Gander differencies -ženy jako zvláštní skupina zasluhující pozornost – review anglicky psané literatury. Adiktologie, 2(1), 32 – 39.
 • Fišerová, M., Páleníček, T. (2002). Testování tablet „ extáze“ - kvalitativní analýza obsahu. Adiktologie, 2(1), 40 – 48.
 • Kubů, P. (2002). Obecné zásady, kritéria kvality, testování a cílová skupina využití internetu v projektech prevence závislostí a harm reduction. Adiktologie, 2(2), 30 – 39.
 • Řehák, V., Krekulová, L. (2002). Virové hepatitidy u injekčních uživatelů psychoaktivních látek. Adiktologie, 2(2), 40 – 47.

 

Z praxe

 • Wilczek, H. (2002). Nemocný toxikoman/ Zdravotní péče o pacienty závislé na  opioidech. Adiktologie, 2(1), 52 – 61.
 • Skácelová, L., Aujezká, A., Šuntilová, L. (2002). Dovednosti a techniky v primární protidrogové prevenci. Adiktologie, 2(1), 62 – 69.
 • Zogotová, K. (2002). Typologie relapsu - poznámky z praktika. Adiktologie, 2(2), 50 – 57.
 • Paleppu, A., Kerr, T. (2002). Centra aplikace injekčních uživatelů drog v Kanadě: nastal čas? Adiktologie, 2(2), 58 – 63.


Nahoru
*/ ?> Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2002 Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet