2001

23.05.2011

Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2001

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 23.05.2011

V roce 2001 bylo v časopise Adiktologie prezentováno 12 původních prací, dále 6 přehledových článků, 3 krátká sdělení, 1 příspěvek z praxe a 3 diskuzní příspěvky.

Úvodní slovo šéfredaktora

 • Řehan, V. (1(/5)

 

Editorial

 • Höschl, C. (1/3)
 • Radimecký, J. (2/2)
 • Zábranský, T. (S/6)

 

Původní práce

 • Mravčík, V., Zábranský, T. (2001). Dotazníkový průzkum injekčního užívání drog v lékárnách České republiky. Adiktologie, 1(1), 10 – 21.
 • Šulcová, A. (2001). Behaviorální modely látkových závislostí. Adiktologie, 1(1), 22 – 27.
 • Csémy, L. (2001). Anomie a užívání návykových látek u dospívajících. Adiktologie, 1(1), 28 – 37.
 • Zábranský, T., Vorel, F. (2001). Odhad počtu zemřelých v přímém důsledku zneužívání omamných a psyhotropních látek a v souvislosti s ním – pilotní fáze. Adiktologie 1(2), 8 – 2.
 • Radimecký, J. (2001). Česká protidrogová politika – pro a proti. Adiktologie, 1(2), 28 – 37.
 • Gajdošíková, H. (2001). Nástin historie právní úpravy drogových trestných činů na historickém území Čech, Moravy a Slezska. Adiktologie, 1(S), 15 – 21.
 • Mravčík, V., Zábranský, T. (2001). Prevalenční odhad problémových uživatelů drog v ČR – syntéza dostupných dat. Adiktologie, 1(S), 22 – 42.
 • Miovský, M., Zábranský, T., Bullington, B. B. (2001). Přehled výsledků substudie provedené s uživateli nelegálních psychoaktivních látek a pracovníky zdravotnických zařízení a významnými poskytovateli služeb uživatelům nelegálních drog. Adiktologie, 1(S), 44 – 79.
 • Miovský, M., Gajdošíková, H., Skutilová, K., Zábranský, T., Bullington, B. B. (2001). Přehled výsledků substudie provedené s policisty, vyšetřovateli, kriminalisty a soudci ve vztahu k trestné činnosti uživatelů nelegálních drog: kvalitativní analýza. Adiktologie 1(S), 80 – 96.
 • Gajdošíková, H. (2001). Stručný výtah z materiálů poskytnutých Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR ve věci drogových trestných činů. Adiktologie, 1(S), 98 – 107.
 • Mravčík, V., Zábranský, T. (2001). Sekundární analýza školních dotazníkových studií. Adiktologie, 1(S), 108 – 123.
 • Kalina, K. (2001). Vlastní náklady rodin pacientů/klientů v léčebném procesu. Adiktologie, 1(S), 124 – 130.

 

Přehledové články

 • Hartnoll, R. L. (2001). Opiáty: prevalence a demografické faktory. Adiktologie 1(1), 40 – 51.
 • Kalina, K. (2001). Jaká péče je kvalitní - Zajišťování a hodnocení kvality ve službách a programech pro drogově závislé. Adiktologie 1(1), 52 – 68.
 • Miovský, M. (2001). Kvalitativní přístup ve výzkumu závislostí: teoretická východiska a aplikační možnosti. Adiktologie, 1(1), 70 – 83.
 • Hrdina, P. (2001). Problémy evidence a dokumentace klientů nízkoprahových zařízení. Adiktologie, 1(1), 84 – 93.
 • Zima, T. (2001). Metabolismus alkoholu a vliv na poškození organismu. Adiktologie, 1(2), 40 – 59.
 • Fišerová, M., Páleníček, T. (2001). MDMA ( 3,4-methylendyoxymetamfetamin) - „Extáze“. Adiktologie, 1(2), 60 – 79.

 

Krátká sdělení

 • Nešpor, K. (2001). Primární prevence problémů působených návykovými látkami včetně alkoholu ve školním prostředí. Adiktologie, 1(1), 96 – 102.
 • Palm, R. (2001). Copernicus Project: Globální přístup k drogové problematice na komunitní úrovni. Adiktologie, 1(2), 96 – 105.
 • Fišerová, M., Páleníček, T. (2001). Testování tablet „Extáze“- kvalitativní analýza obsahu v České republice. Adiktologie, 1(2), 106 – 109.

 

Z praxe

 • Kuda, A. (2001). Následná péče jako klíčový faktor v systému léčby závislostí. Adiktologie, 1(2), 82 – 93.

 

Diskuze

 • Kalina, K. (2001). Náklady primární prevence a náklady sekundární a terciární prevence mimo systém veřejného zdravotního pojištění. Adiktologie, 1(S), 132 – 140.
 • Zábranský, T., Miovský, M., Gajdošíková, H., Mravčík, V., Kalina, K. (2001). Ekonomické náklady společnosti na zneužívání nelegálních („pouličních“) drog v České republice 1998. Adiktologie, 1(S), 142 – 189.
 • Zábranský, T. (2001). Analýzy nákladů a výnosů trestnosti držení nelegálních drog pro vlastní potřebu: ČR 2000. Adiktologie, 1(S), 90 – 215.

 


Nahoru
*/ ?> Přehled publikovaných prací v Adiktologii v roce 2001 Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet