Nelátkové závislosti

01.07.2014

Preventivní intervence u závislosti na internetu

Zveřejnil: PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. | Poslední úprava: 01.07.2014

V literatuře zaměřené na preventivní intervence závislosti na internetu lze aktuálně najít dva základní typy preventivních programů nebo školních intervencí: programy zaměřené na poskytování znalostí a informací a interaktivně preventivní programy. V mezinárodních databázích lze najít pouze dvě studie popisující evaluaci školních intervencí zaměřených na závislost na internetu a jeden článek zkoumající vliv šesti preventivních faktorů na online hraní.

Poskytování znalostí a informací

Nejrozšířenější forma prevence závislosti na internetu je založena na poskytování základních informací týkající se závislosti na internetu s důrazem na faktické informace týkající se negativního dopadu tohoto závislostního chování (Alavi et al., 2012). Obvyklá podoba tohoto typu intervence spočívá v tom, že pedagogové pozvou experty, aby prezentovali studentům a žákům základní informace o této oblasti, včetně doporučení jak kontrolovaně užívat internet. Kwon (2011) tvrdí, že tento přístup měl určitý logický a intuitivní důvod v době, kdy bylo téma závislosti na internetu zcela nové, ale v současné době není efektivní, protože obecná populace má již základní znalosti o tomto problému nebo se k nim může lehce na internetu dostat.

Jako příklad toho preventivního přístupu může být studie popisující efekt peer programu zaměřeného na bezpečné užívání internetu. Korkmaz and Kiran-Esen (2012) zkoumali efekt tohoto peer programu na kontrolní a experimentální skupině 825 studentů, kteří navštěvovali 6. – 8. ročník ve dvou základních školách v Turecku. Budoucí peer aktivisté prošli 10hodinovým vzdělávacím programem, aby mohli informovat své vrstevníky ve dvou 40minutových hodinách o internetu, závislosti na internetu, typech online aplikací s bezpečným a rizikovým potenciálem. Podle výsledků studie byl peer program prospěšný pro studenty, kteří se zúčastnili dvouhodinové přednášky, tím, že bylo jejich užívání internetu ovlivněno pozitivním způsobem v porovnání s kontrolní skupinou.

Ačkoliv se výše zmíněný preventivní program ukázal jako efektivní, doporučení založené na příkladu dobré praxe upozorňují, že pouhé poskytnutí informací o negativních důsledcích rizikového chování je v rámci školních preventivních programů neefektivní a je potřeba, aby bylo doplněno interaktivními intervencemi zaměřenými na změnu postojů a dovedností pro život (Cuijpers, 2002; Soole, Mazerolle, & Rombouts, 2008).

Interaktivně preventivní programy

V současné době lze najít pouze jedinou studii prezentující výsledky školní pilotní intervence zaměřené na multi-behaviorální podporu zdraví na základních školách v Nizozemí (Busch, De Leeuw, & Schrijvers, 2013). Autoři studie nasbírali data od 336 studentů ve věku 15-16 let. Kontrolní skupina se skládala ze studentů před zahrnutím do tohoto programu a experimentální skupina se skládala ze studentů, kteří tento program absolvovali. Program byl specializován na podporu zdraví v devíti základních oblastech: zdravé stravování, fyzické cvičení, sexuální zdraví, užívání alkoholu a psychoaktivních látek, kouření, šikana, nadměrné sedavé chování (sledování televize, užívání počítačů) a užívání internetu včetně hraní online her. Celkový program je zaměřený na uplatnění zdravé školní politiky, včetně mimoškolního prostředí a na rozvoj osobních dovedností. Tato intervence úspěšně změnila zdravotní chování studentů v mnoha oblastech (kouření, nadměrné užívání alkoholu a psychoaktivních látek, sedavé chování a šikana) ale neměla žádný vliv na nadměrné trávení času na internetu, včetně hraní online her.

Vliv preventivních faktorů

Xu, Turel, and Yuan (2012) nerealizovali evaluaci konkrétního preventivního programu, ale sledovali vliv šesti preventivních faktorů (změna pozornosti k jiným smysluplným aktivitám, finanční ztráty v důsledku nadměrného hraní online her, přesvědčení druhými, racionalizace/edukace, rodičovská kontrola, zdroje jako peníze vybavení, regulace a omezení) na online hraní a závislost na online hrách na základě informací získaných od 623 adolescentů v Číně. Analýzou těchto dat autoři dospěli k závěru, že změna pozornosti k jiným smysluplným aktivitám měla významně negativní vliv na hraní a závislost na online hrách. Racionalizace/edukace a finanční ztráty v důsledku nadměrného hraní online her měly opět významný negativní vliv na hraní online her a nikoliv na závislost na internetu a rodičovská kontrola měla negativní vliv závislost na online hrách. Neočekávaně adolescenti uváděli, že přesvědčení druhými mělo pozitivní vliv na hraní a závislost na online hrách a zdroje jako peníze, vybavení, regulace a omezení pozitivně korelovaly se závislostí na online hrách.

Použitá literatura

Alavi, S. S., Ferdosi, M., Jannatifard, F., Eslami, M., Alaghemandan, H., & Setare, M. (2012). Behavioral addiction versus substance addiction: Correspondence of psychiatric and psychological views. International journal of preventive medicine, 3(4), 290.

Busch, V., De Leeuw, R. J. J., & Schrijvers, A. J. P. (2013). Results of a Multibehavioral Health-Promoting School Pilot Intervention in a Dutch Secondary School. Journal of Adolescent Health, 52(4), 400-406. doi: DOI 10.1016/j.jadohealth.2012.07.008

Cuijpers, P. (2002). Effective ingredients of school-based drug prevention programs - A systematic review. Addictive Behaviors, 27(6), 1009-1023. doi: Pii S0306-4603(02)00295-2. Doi 10.1016/S0306-4603(02)00295-2

Korkmaz, M., & Kiran-Esen, B. (2012). The Effects of Peer-Training about Secure Internet Use on Adolescents. Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal, 4(38).

Soole, D. W., Mazerolle, L., & Rombouts, S. (2008). School-based drug prevention programs: A review of what works. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 41(2), 259-286. doi: DOI 10.1375/acri.41.2.259

Xu, Z., Turel, O., & Yuan, Y. (2012). Online game addiction among adolescents: motivation and prevention factors. European Journal of Information Systems, 21(3), 321-340. doi: http://dx.doi.org/10.1057/ejis.2011.56

 

 


Nahoru
*/ ?> Preventivní intervence u závislosti na internetu Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet