Nelátkové závislosti

06.01.2015

Farmakoterapie závislosti na internetu

Zveřejnil: PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. | Poslední úprava: 06.01.2015

Na základě současných vědeckých poznatku jsou k léčbě závislosti na internetu doporučovány antidepresiva, antipsychotika, agonisté opiátových receptorů a psychostimulancia (Przepiorka et al., 2014).

V odborné literatuře začalo být toto téma zpracováno nejdříve prostřednictvím jednotlivých kazuistických studií, ve kterých byla popsána úspěšná léčba závislosti na internetu kombinací antidepresiva a antipsychotika Citalopramu a quetiapin (Atmaca, 2007), antidepresiva escitalopramu (Sattar & Ramaswamy, 2004), agonistu opiátových receptorů naltrexonu (Bostwick & Bucci, 2008) aantikonvulzivadivalproate sodium (Stravogiannis & Abreu, 2009). V poslední době bylo publikováno i několik studií, které se experimentálně sledovaly efektivitu andidepresiv escitalopramu a bupropionu a jejich efektivity byla potvrzeny. Další výzkumy v této oblasti zatím stále chybí. Dell'Osso et al. (2008) sledoval účinek Escitalopramu u 19 dospělých osob s diagnózou závislosti na internetu ve dvou fázích. Během první fáze, která trvala 10 týdnů, všichni respondenti dostávali escitalopram. V následující druhé fázi v délce 9 týdnů byli náhodně rozděleni do dvou skupin: skupiny, která pokračovala v léčbě s ecitalopramem, a skupině, která dostávala placebo. Během první fáze se u respondentů výrazně snížil počet hodin trávených na internetu. Na konci druhé fáze nebyly zaznamenány významné rozdíly mezi skupinou užívající escitalopram a placebo. Han se svými kolegy publikoval tři výzkumy sledující vliv buprionu na závislost na internetu.  V první studii (Han, Hwang, & Renshaw, 2010) rozdělili 19 respondentů do experimentální a kontrolní skupiny a po 6 týdnech léčby buprionem byl u nich sledován jeho vliv na bažení, čas strávený hraním online her a aktivitu v dorsolaterálním prefrontálním kortexu. Ve všech třech oblastech byla aktivita snížena. Ve druhé metodologicky nejkvalitnější studii (Han & Renshaw, 2012) sledovali 50 mužů s nadměrným hraním online her a depresivní poruchou nálady ve věku 13 - 45 let, kteří byli v dvojitě slepém pokusu náhodně rozděleni do experimentální skupiny, která zahrnovala léčbu buprionem a edukaci o užívání internetu a kontrolní skupiny, ve které klienti dostávali placebo a zúčastnili se stejného edukačního programu. Léčba byla rozdělena do dvou fází: první aktivní léčebná fáze trvala osm týdnů, na kterou navazovala čtyřtýdenní poléčebná fáze. Během léčebné fáze jak symptomy depresivní poruchy, tak nadměrného hraní online her významně poklesly v porovnání s kontrolní skupinou. V následné poléčebné fázi snížené symptomy nadměrného hraní her přetrvaly, ale vrátily se symptomy depresivní epizody. Třetí (Kim, Han, Lee, & Renshaw, 2012)  pouze sledovala rozdíl mezi pouhou farmakoterapií a kombinací farmakoterapie s KB intervencí. Adolescenti (65) s nadměrným hraním online her a depresivní poruchou byli náhodně zařazeni do dvou experimentálních skupin (KBT + medikace, medikace) a prošli 8 týdenní intervencí, po které byli sledování další 4 týdny s výsledkem, že kombinace KB intervence a farmakoterapie může být efektivním nástrojem ve snížení online hraní, úzkosti a zvýšení životní spokojenosti.

Použitá literatura

Atmaca, M. (2007). A case of problematic internet use successfully treated with an SSRI-antipsychotic combination. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 31(4), 961-962.

Bostwick, J. M., & Bucci, J. A. (2008). Internet sex addiction treated with naltrexone. Paper presented at the Mayo Clinic Proceedings.

Dell'Osso, B., Hadley, S., Allen, A., Baker, B., Chaplin, W. F., & Hollander, E. (2008). Escitalopram in the treatment of impulsive-compulsive internet usage disorder: an open-label trial followed by a double-blind discontinuation phase. The Journal Of Clinical Psychiatry, 69(3), 452-456.

Han, D. H., Hwang, J. W., & Renshaw, P. F. (2010). Bupropion sustained release treatment decreases craving for video games and cue-induced brain activity in patients with Internet video game addiction. Experimental and clinical psychopharmacology, 18(4), 297.

Han, D. H., Kim, S. M., Lee, Y. S., & Renshaw, P. F. (2012). The effect of family therapy on the changes in the severity of on-line game play and brain activity in adolescents with on-line game addiction. Psychiatry Research-Neuroimaging, 202(2), 126-131.

Han, D. H., & Renshaw, P. F. (2012). Bupropion in the treatment of problematic online game play in patients with major depressive disorder. Journal of Psychopharmacology, 26(5), 689-696.

Kim, S. M., Han, D. H., Lee, Y. S., & Renshaw, P. F. (2012). Combined cognitive behavioral therapy and bupropion for the treatment of problematic on-line game play in adolescents with major depressive disorder. Computers in Human Behavior, 28(5), 1954-1959.

Przepiorka, A. M., Blachnio, A., Miziak, B., & Czuczwar, S. J. (2014). Clinical approaches to treatment of Internet addiction. Pharmacological Reports, 66(2), 187-191.

Sattar, P., & Ramaswamy, S. (2004). Internet Gaming Addiction. The Canadian Journal of Psychiatry / La Revue canadienne de psychiatrie, 49(12), 871-872.

Stravogiannis, A., & Abreu, C. N. d. (2009). Internet addiction: a case report. Revista Brasileira de Psiquiatria, 31(1), 78-79.

 

 


Nahoru
*/ ?> Farmakoterapie závislosti na internetu Ilustrační foto © Alexey Lisovoy | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet