Nástroje pro hodnocení kurzů

13.09.2012

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (1)

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 13.09.2012

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci kvantitativních (hodnotící škála od 1 do 5) i kvalitativních ukazatelů (otevřených otázek).

Poskytovatel: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NUV)

Popis

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci kvantitativních (hodnotící škála od 1 do 5) i kvalitativních ukazatelů (otevřených otázek).

Oblasti zaměření

Dotazník má celkem 3 oblasti.

První hodnotí přínos kurzu pro účastníka – naplnění očekávání, přínosu pro praxi a odborný a osobnostní růst. Druhá hodnotí odbornou úroveň kurzu – práci lektora, zajímavost, srozumitelnost, tempo a odbornou úroveň výkladu. Třetí oblast se zabývá preferencemi účastníka kurzu, tedy tím, co se mu nejvíce/nejméně líbilo, případně, co v kurzu chybělo.

Populace: dospělí, frekventanti vzdělávacích kurzů

Délka a způsob administrace: max. 5 minut

Vyhodnocení: Vyhodnocení hodnotících škál aritmetickým průměrem, sumarizace otevřených otázek.

Výhody: Stručnost, časová nenáročnost, rychlé vyhodnocení.

Omezení: Chybí hodnocení ze strany lektora.

 

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Nahoru
*/ ?> Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (1) Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet