Klinický provoz

16.11.2013

Klinický provoz

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 16.11.2013

Klinika adiktologie se zabývá léčbou závislostí na návykových látkách a patologického hráčství (gamblingu), terapie duálních poruch (kombinace závislosti na návykové látce a další duševní poruchy). Zajišťuje také rodinnou terapii návykových nemocí. Vedle léčby pacientů a výuky budoucích lékařů, psychologů, adiktologů a jiných zdravotníků se realizují také klinické výzkumy, zaměřené zejména na léčbu závislostí.

Klinický provoz zahrnuje ambulantní a lůžkovou léčbu, dále on-line adiktologickou poradnu a adiktologicko-psychologickou labortoř.

Ambulantní léčba:

Lůžková (ústavní) léčba:

Svoji činnost zde od roku 1948 provozuje také socioterapeutický klub „KLUS“(Klub lidí usilujících o střízlivost).


Nahoru
*/ ?> Klinický provoz Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet