Postgraduální studium

16.11.2013

Postgraduální doktorský studijní program adiktologie (Ph.D.)

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 16.11.2013

Doktorský program adiktologie poskytuje studentům pokročilé transdisciplinární znalosti v oblasti adiktologie a dovednosti umožňující jim nezávisle navrhovat a provádět studie rozličných faktorů z oblasti rizikového prostředí užívání návykových látek a závislostního chování, a to od úrovně jednotlivce až po úroveň politik.

Cílem doktorského programu, jehož jádro tvoří klinické výzkumy a výzkumy veřejného zdraví s participativním komunitním zaměřením, je podpořit evidence-based rozhodování. Základ programu představuje metodologické poradenství a podpora pro transdisciplinární adiktologický výzkum s důrazem na spojování kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod z různých oborů do společného epistemologického rámce.


Nahoru
*/ ?> Postgraduální doktorský studijní program adiktologie (Ph.D.) Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet