Koncepce preventivní a léčebné péče

28.11.2013

Koncepce preventivní a léčebné péče

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 28.11.2013

Od roku 2008 se pracovní skupina expertů z různých institucí v České republice pokusila vytvořit ucelenou a homogenní koncepci sítě specializované preventivní a léčebné péče v oboru adiktologie.

Cílem koncepce je definovat síť specializovaných adiktologických služeb, jejíž těžiště bude z jedné části spočívat v resortu zdravotnictví a z druhé části v resortu práce a sociálních věcí a jejíž jednotlivé články (instituce) budou poskytovat zdravotní péči v oboru adiktologie jako hlavní nebo podstatnou část své činnosti a současně zajistí odpovídající kombinaci s péčí sociální v rámci společných a nedělitelných specializovaných provozů definovaných standardů kvality prevence a standardů kvality léčebné péče. Smyslem této práce tedy bylo jednak definovat kdo (instituce/poskytovatel péče) je a kdo není specializovaným poskytovatelem odborné péče pro závislé, za jakých podmínek je péče poskytována a co se touto péčí myslí. Bez ohledu na další konsekvence je tímto procesem tedy jasně vymezen a ohraničen systém institucí, které se v České republice dobrovolně hlásí k definovaným standardům a podmínkám a profilují se jako specializovaná adiktologická odborná zařízení.


Nahoru
*/ ?> Koncepce preventivní a léčebné péče Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet