Časopis Adiktologie

02.12.2013

Časopis Adiktologie

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 02.12.2013

Časopis Adiktologie reprezentuje v České republice národní odborný časopis. Vznikl v roce 2000 a první číslo vyšlo v květnu 2001. Jeho hlavním smyslem je vnitřní kultivace oboru, jeho terminologie, jeho schopnost reflektovat aktuální vývoj světové adiktologie a plnit roli informačního „interface“ právě mezi národní a mezinárodní úrovní oboru.

Časopis současně představuje obor směrem k širší odborné veřejnosti jak ve zdravotnictví, tak mimo ně a pomáhá definovat hranice oboru a jeho sebepojetí. Podrobné informace k jsou dostupné na www.adiktologie.cz a časopis i princip jeho fungování je zde popsán včetně elektronického archivu. Časopis ADIKTOLOGIE je moderním odborným časopisem zaměřeným na oblast prevence, léčby a výzkumu závislostí. Je mezioborovým časopisem v duchu interdisciplinární povahy celé oblasti závislostí, tedy oblastí medicíny a psychiatrie, psychologie, pedagogiky, sociální politiky a práce, sociologie, politologie, práva, kriminologie a dalších oborů, které se zde uplatňují a bez jejichž přispění si dnes není možné představit ani prevenci, léčbu a ani výzkum.


Nahoru
*/ ?> Časopis Adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet