Klíčové dokumenty

04.12.2013

Klíčové dokumenty v oboru adiktologie

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 04.12.2013

Klíčové dokumenty oboru adiktologie jsou souborem dokumentů definujících obor z různých perspektiv a v různých funkčních souvislostech, včetně např. etického kodexu. Dokumenty zachycují a zpracovávají zásadní koncepční návrhy pro jednotlivé oblasti, v nichž je obor adiktologie rozvíjen a realizován.

Jedná se o soubor dokumentů majících vnitřní logiku a konzistenci danou současným směrem vývoje oboru, které vytvářejí smysluplný rámec usměrňující dílčí kroky tak, aby došlo k synchronizaci mezi jednotlivými aktivitami a byla zajištěna potřebná návaznost. Nejde v tomto smyslu přitom pouze o užší pojetí oboru adiktologie jako zdravotnického nelékařského oboru, ale o jeho širší pojetí, tj. integrovaný koncept oboru rozvíjeného jak na půdě zdravotnictví, tak sociální, školské atd. a oboru, ve kterém se pohybují různé profese. Současně však ale oboru, který je definován, ohraničen a má vymezeny specializované služby (provozy) odlišené od jiných typů provozů. Současně obor, který má formulované standardy kvality a další parametry těchto provozů, který má definovanou vzdělávací a výzkumnou koncepci atd. Zásadním momentem je též jednotná terminologie a výchozí teoretické koncepty, na nichž jsou vystavěny konstrukty s nimiž obor v praxi i v teorii umí pracovat, tj. realizovat diagnostickou, preventivní, léčebnou a výzkumnou činnost v dílčích oblastech a tématech.


Nahoru
*/ ?> Klíčové dokumenty v oboru adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet