Drogy a zákon

06.11.2013

Kontrola nabídkové strany na trhu s konopím ve státě Colorado - přijaté regulace

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 06.11.2013

Americký stát Colorado, stejně jako stát Washington, legalizoval v listopadu 2012 konopí a připravil přísná omezení zaměřená na kontrolu tohoto trhu. Pravidla vytvářela zvláštní jednotka nazvaná podle přijatého zákona - Amendment 64 Task Force, která vytvořila celkem pět pracovních skupin zaměřených na různé oblasti regulace. Návrh regulace byl otevřen k poznámkování veřejností, její finální verze byla zveřejněna v září 2013. Federální vláda ponechává platný zákaz konopí, ale respektuje snahy státu Colorado o kontrolu trhu, zejména pokud jde o prioritní cíl - zamezení přístupu mladistvých na trh s konopím.

Amendment 64 otevřel prostor pro pěstování, zpracování, testování a prodej konopí ve státě Colorado osobám starším 21 let. Legalizaci konopí zdůvodnil efektivnějším využitím prostředků vymáhání práva, zvýšením příjmů do státního rozpočtu a osobní svobodou; nutnost přísné regulace potom ochranou veřejného zdraví a bezpečnosti. Současně stanovil spotřební daň na konopí, ze které bude prvních 40 milionů USD věnováno na oblast školství.

Osoby starší 21 let u sebe tedy v Coloradu mohou mít až 1 unci konopí (cca 30 g) a nesmí řídit pod jeho vlivem. Narozdíl od státu Washington si uživatel konopí může vypěstovat až 6 rostlin a může skladovat výnos z tohoto pěstování. Současně také může bezúplatně předat toto množství konopí jiné osobě starší 21 let. Konzumace konopí nicméně nesmí probíhat na veřejnosti, na pracovišti a za volantem.

Příprava regulace

Amendment 64 Task Force, neboli zvláštní jednotka pro implementaci zákona a o regulaci trhu s konopím, která funguje pod ekonomickým resortem státu Colorado a na implemetaci tohoto zákona úzce spolupracuje s policií, vytvořila celkem pět expertních pracovních skupin, které připravily návrhy v různých oblastech regulace trhu s konopím.

Konkrétně šlo o expertízu v oblastech (i) licencování, přepravu a skladování; (ii) licencovaných subjektů a systému evidence konopí;(iii) vedení záznamů, vymáhání práva a pořádek; (iv) označení, balení, marketing a bezpečnost produktu. V pracovních skupinách byl zastoupen sektor vymáhání práva, advokáti, státní úředníci, akademici a výrobci léčebného konopí ve státě Colorado.

Podmínky regulace

Uchazeči o licenci předkládají doklad o trvalém pobytu ve státě Colorado a o bezúhonnosti, daňový výpis a plány území, na kterém chtějí pěstovat konopí. Rozhodnutí o udělení licence trvá od 45 do 90 dní. S žádostí o roční licenci je spojen poplatek 500 USD pro stávající provozovatele pěstíren a výdejen léčebného konopí a 5 000 USD pro nové uchazeče (licence pro výdejny léčebného konopí je také zpoplatněna). Za převod vlastnických práv na licenci je účtován poplatek 2 500 USD. Licence opravňuje buď k pěstování, zpracování nebo k prodeji (jejich souběh je možný).

Držitelé licencí musí mít uzavřenou smlouvu s bezpečnostní agenturou, musí mít nastaven permanentní video-monitoring (včetně míst koncového prodeje, kde musí zaměřovat obličeje zákazníků a vést k tomu chronologický přehled nákupů) a do objektu musí být zajištěn přístup bezpečnostních složek. Veškeré transakce musí být součástí jednotného elektronického evidenčního systému. Prodej se může uskutečnit každý den od 8 do 12 hodin dopoledne. Zakázán je prodej alkoholu a dalšího zboží a vydávání bezplatných vzorků. Marihuanu nelze konzumovat v místě nákupu. Podkročení věkové hranice při prodeji konopí může být pokutováno až do částky 100 000 USD. Osobám, které nejsou občany státu Colorado je povoleno prodat jen 1/4 unce konopí.

ZDROJ: Colorado Department of Revenue


Nahoru
*/ ?> Kontrola nabídkové strany na trhu s konopím ve státě Colorado - přijaté regulace Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet