Drogy a zákon

19.03.2015

Návrh na rozšíření seznamu návykových látek

Zveřejnil: Mgr. Hana Fidesová Ph.D. | Poslední úprava: 19.03.2015

Ministerstvo zdravotnictví předložilo dne 18.3.2015 do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Toto nařízení od 1.1.2014 stanoví seznam návykových látek též pro účely trestního práva, tedy pro účely stíhání tzv. primárních drogových trestných činů, např. prodeje, držení, dovozu a vývozu tzv. nelegálních drog.

Návrh na změnu nařízení vlády byl vypracován na základě doporučení pracovní skupiny Systému včasného varování před novými syntetickými drogami "Early warning systém" při Národním monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti, dle nové evropské legislativy v oblasti psychotropních látek (rozhodnutí Rady č. 2014/688/EU) ze dne 25. září 2014 a dále dle doporučení generální ředitelky Světové zdravotnické organizace, které bude předloženo ke schválení během 58. zasedání Komise OSN pro omamné látky v průběhu března 2015.

Předložená novela nařízení obsahuje návrh na zařazení těchto dalších 16 látek:

 1. AH-7921               Opioidy
 2. APINACA               Kanabinoidy
 3. 25B-NBOMe          Fenetylaminy
 4. 25C-NBOMe          Fenetylaminy
 5. 4,4'-DMAR             Ostatní
 6. 3,4-DMMC             Katinony
 7. 4-FA                      Fenetylaminy
 8. 5F-AKB48              Kanabinoidy
 9. 3-FMC                   Katinony
 10. 25I-NBOM             Fenetylaminy
 11. 3-MEC                   Katinony
 12. 3-MMC                  Katinony
 13. Methoxetamin      Arylcyklohexylaminy
 14. MT-45                   Piperaziny
 15. Pentedron            Katinony
 16. a-PVP                   Katinony

Zde je odkaz na návrh na změnu nařízení o seznamu návykových látek včetně důvodové zprávy.

Cílem rozšíření seznamu o další nové systetické drogy je umožnit orgánům činným v trestním řízení legálně reagovat a postihovat obchod s novými syntetickými drogami.

Navrhované datum účinnosti novely nařízení je 1. července 2015.


Nahoru
*/ ?> Návrh na rozšíření seznamu návykových látek Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet