Drogy - mýty a stereotypy

07.03.2006

Amotivační syndrom a konopné drogy

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 07.03.2006

Amotivační syndrom je již přes třicet let skromně a nepřesvědčivě diskutovanou problematikou. Drtivá většina výsledků výzkumů o existenci amotivačního syndromu pochází z klinických pozorování – avšak interpretace mnohdy přesahují (metodologické) možnosti získaných dat. Pokusili jsme se problematiku uchopit kvalitativními výzkumnými metodami, kterými jsme zpracovávali údaje získané od těžkých uživatelů konopných drog. Dále se zaměříme na fenomén prokrastinace – který může hrát významnou roli v konceptu amotivačního syndromu.

Druhá část příspěvku se zabývá narušenou motivací u vybraných těžkých uživatelů konopných drog a jejich životním stylem. Dva participanti našeho souboru by mohli být označeni jako „amotivovaní“, ale u obou byla patrná nižší úroveň motivace před tím, než počali s intenzivním užíváním konopných drog.


Grantová podpora: GAČR č. 406/02/1449A

 

Gabrhelík, R. (2004). Amotivační syndrom a konopné drogy. Adiktologie, 1, 2004. ISSN 1213-3841.


Nahoru
*/ ?> Amotivační syndrom a konopné drogy Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet