Primární prevence

03.03.2015

Jak vzniká závislost?

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 03.03.2015

Podívejte se na video o tom, jak vzniká závislost, seznamte se s vývojově starým mechanismem, který jsme sdědili po našich předcích. Toto video je součástí vzdělávacího programu neuroPrevence, který má za cíl seznámit žáky základních škol s účinky návykových látek na člověka a s jejich zdravotními dopady. Video vzniklo ve spolupráci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Marecamu.

Současné poznatky o vývoji lidského mozku a vlivů návykových látek na něj jsou natolik zajímavé, že považujeme za vhodné se o ně podělit. Dlouhou dobu se mělo za to, že se lidský mozek vyvíjí do přibližně tří let věku dítěte. Nyní již víme, že některé oblasti mozku člověka dozrávají až ve věku kolem 21 let. Přitom většina lidí v České republice začíná s experimentováním a užíváním návykových látek - zejména alkoholu a tabáku - mezi 12 a 15 lety. Tedy v období vývoje mozku, kdy je mozek více zranitelný a návykové látky v mladém věku způsobují větší škody. Významně se zkracuje doba, která je potřebná k rozvoji závislosti.


Nahoru
*/ ?> Jak vzniká závislost? Ilustrační foto © Chrisharvey | Dreamstime Stock Photos

  • Sdílet článek
  • Sdílet