Minimalizace rizik

21.11.2013

Correlation Network - evropská síť pro sociální začleňování a zdraví

Zveřejnil: PhDr. Lenka Vavrinčíková PhD. | Poslední úprava: 21.11.2013

CORRELATION NETWORK přispívá svými projekty ke zvýšení kvality života ohrožených a marginalizovaných skupin populace v celé Evropě. Jejich cílovou skupinou jsou uživatelé drog, pracovníci a pracovnice ze sexbyznisu, migranti, MsM komunita (muži mající sex s muži) a mladí lidé v rizikových situacích, stejně jako lidé, kteří žijí s HIV/AIDS, HEP C a dalšími krví přenosnými infekcemi. Partnerem "CORRELATION NETWORK - European Network Social Inclusion and Health" je i naše Klinika adiktologie, společně realizujeme evropský projekt "Correlation - Hepatitis C Initiative".

CORRELATION NETWORK je funkční síť, kterou od vzniku v roce 2005 koordinuje  nizozemská organizace Rainbow Foundation. Cílem sítě je zlepšení dostupnosti a kvality zdravotnických a sociálních služeb v evropském prostoru, ve kterém marginální a zranitelné skupiny mají své stálé místo a stejná lidská práva jako všichni ostatní. Síť úzce spolupracuje se zainteresovanými komunitami, hájí smysluplné zapojení zranitelných a marginalizovaných skupin do procesu navrhování a poskytování služeb, stejně jako v rozhodovacím procesu.

Hlavní zásady a základní hodnoty sítě jsou:

  • Identifikace a rozvoj strategií a intervencí, podpora modelů dobré praxe, vývoj metodik pro praktiky a stimulace výměny zkušeností a osvědčených postupů.
  • Podpora a posílení kapacity poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb udržováním evropské sítě v oblasti podpory zdraví, prevence, péče a léčby, poskytováním informací a dat.
  • Ovlivňování politiky na základě vyhodnocování sociálních a ekonomických dopadů stávajících politik, a to usnadněním výměny informací mezi politiky, praxí a výzkumem a podporou a poradenstvím tvůrcům politik na rozvoj účinných politik v oblasti BBID (krví přenášené onemocnění).

 

Podpořit síť svím členstvím můžete i vy a vaše organizace: http://www.correlation-net.org/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=23

 

 


Nahoru
*/ ?> Correlation Network - evropská síť pro sociální začleňování a zdraví
Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet