Minimalizace rizik

30.06.2014

Alkohol jako jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro předčasné úmrtí

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 30.06.2014

Podle Světové zdravotnické organizace způsobí alkohol ročně 3.3 milionu úmrtí (téměř 6 % všech úmrtí na světě, tedy každý 20. člověk umírá v souvislosti s alkoholem). Na následky jeho užívání ročně zemře více osob než v souvislosti s HIV nebo tuberkulózou.

Alkohol je příčinou více než 200 onemocnění, zajména potom cirhózy jater, fetálního alkoholového syndromu, rakoviny a úrazů. Alkohol je toxický pro tkáně a orgány. Intoxikace ovlivňuje koordinaci, vědomí a jednání. Užívání alkoholu způsobuje závislost, k jejímu rozvoji dochází zejména u osob, které jej začaly konzumovat před 14. rokem věku.

Alkohol je podle Světové zdravotnické organizace osmým nejvýznamnějším faktorem úmrtí. Většina z 3.3 milionu úmrtí na následky alkoholu nastává v důsledku kardiovaskulárních problémů z užívání alkoholu (cca 1/3), 17 % potom v důsledku onemocnění trávicího traktu a 13 % v důsledku rakoviny způsobené užíváním alkoholu. 17 % úmrtí je na následek nezamýšlených úrazů (dopravní nehody aj.) a 9 % v souvislosti s násilím a dalšími "zamýšlenými" úrazy.

Nejvíce zasaženou oblastí světa je Evropa a zejména potom Rusko. Spotřeba v České republice činí 13 litrů čistého alkoholu na osobu za rok, což je dvakrát více než průměrná celosvětová spotřeba. Muži spotřebují 18,6 litrů čistého alkoholu ročně, ženy 7,8 litrů.

Světová zdravotnická organizace doporučuje zaměřit se ve strategiích snižujících škodlivé úžívání alkoholu na následující oblasti: prevence a kontrola užívání alkoholu za volantem, regulaci prodeje alkoholických nápojů a omezení reklamy, cenové regulace a dostupnost tzv.minimální intervence a navazujících adiktologických intervencí.

Viděli jste zprávy televize "Z"?

Je alkohol  "nebezpečná droga, jež zabije ročně tisíce lidí a její uživatelé jsou agresivní", jak ukazuje tato reportáž?

ANO, tato zpráva je založena na faktech.

Podle některých autorů způsobuje alkohol větší společenské škody než jakákoli nelegální droga. Způsobuje jak akutní nehody, tak chronická poškození organismu. Jeho užívání je rozšířenější než užívání nelegálních drog. Účinky alkoholu způsobují agresivitu a impulsivní jednání, a tak se alkohol spolupodílí na velkém objemu trestné činnosti, a zejména potom násilných trestných činů. Řízení pod vlivem alkoholu je také významnou příčinou dopravních nehod. Při nich umírají zejména mladí lidé, což kromě nevyčíslitelné hodnoty lidského života také významně ovlivňuje produktivitu společnosti. Náklady užívání alkoholu v České republice byly odhadnuty za rok 2007, a to jako 16,4 mld Kč.

ZDROJ: WHO (2014). Global status report on alcohol and health. Geneva: World Health Organisation.

Nutt, D. J., King, L. A., & Phillips, L. D. (2010). Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. The Lancet, 376(9752), 1558-1565.

Zábranský, T., Běláčková, V., Štefunková, M., Vopravil, J., & Langrová, M. (2011). Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Alkohol jako jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro předčasné úmrtí Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet