Adiktologie ve světě

10.03.2011

Výsledky americké studie: mezi teenagery narůstá zneužívání léků na předpis

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 10.03.2011

Článek přináší výsledky americké studie zaměřené na užívání léků na předpis mezi teenagery. Poukazuje na výrazný nárůst zkušeností s těmito látkami mezi mladistvými a upozorňuje na rizika těchto experimentů. Situace v USA je krátce porovnána se situací v České republice.

Zdroj: Johns Hopkins Children´s Center, Baltimore, 4. února, 2011 (http://www.news-medical.net/news/20110204/Study-finds-increased-prescription-drug-abuse-among-teens.aspx, cit. 22. 2. 2011)

Výsledky americké studie:

Nelegální návykové látky jako marihuana, kokain nebo heroin byly vždy noční můrou všech rodičů. Avšak nyní se rekreačními drogami číslo jedna pro mnoho teenagerů stávají zcela legální a snadno dostupné léky na předpis, říkají lékaři z Johns Hopkins Children´s centra, aby přiměli dětské lékaře monitorovat užívání těchto látek u dětí během standradních prohlídek.

“Ptejte se teenagerů přímo na léky na předpis, a to konkrétně: “Užil jsi někdy léky na bolest nebo jiné léky, které nebyly předepsány tobě?”, radila lékařka Melissa Long svým kolegům pediatrům na nedávné prezentaci v nemocnici.

Podle zprávy organizace "Substance Abuse and Mental Health Services Administration" (SAMHSA) udávalo v roce 2009 cca 2,6 milionů teenagerů první zkušenost s užitím kontrolovaných látek. Studie Drug Abuse Monitoring Network z roku 2010 zjistila, že počet návštěv pohotovosti kvůli zneužívání léků proti bolesti, které se vydávají pouze na předpis, se mezi roky 2004 a 2008 zdvojnásobil, což signalizuje, jak nebezpečné mohou tyto léky být.

Zvýšení míry zneužívání léků na předpis je pravděpodobně spojeno s rostoucí legalitou jejich užívání způsobenou faktem, že praktičtí lékaři dnes předepisují tyto látky více než před 10 lety, tvrdí odborníci z Hopkinsova centra. Studie z roku 2010 uveřejněná v časopise Pediatrics ukazuje, že počet předepsaných kontrolovaných léků mladistvým se téměř zdvojnásobil mezi léty 1994 a 2007 (z 6,4 na 11,2 % ze všech návštěv pohotovosti a ambulantních klinik. Toto číslo nezahrnuje léky předepsané členům rodiny, k nimž teenageři mohou mít přístup, tvrdí odborníci.

Téměř 70 % teenagerů a dospělých, kteří zneužívají léky na předpis říká, že tyto látky získali od příbuzných a přátel, což je podle výzkumu SAMHSA zjištění, které zdůrazňuje důležitost zabezpečení léků v domácnosti a možnosti sledovat jejich množství. Podobně v ČR uvažují autoři Nešpor a Csémy (2002), kteří upozorňují, že před dětmi by měly být všechny léky dobře zamčené, respektive nedostupné.

„Je velmi důležité, aby se pediatři rodičů ptali, jaké léky mají doma v lékárničce a upozorňovali je na to, že dobře neuskladněné či nezlikvidované léky mohou nedopatřením vést ke zneužití, říká Long.

Odborníci věří, že dalším faktorem, který podněcuje šířící se užívání těchto látek je fakt, že teenageři vnímají kontrolované léky jako „bezpečné drogy“.

„Látky jako kokain nebo heroin můžou znít děsivě a nebezpečně a mohou jim připadat jako něco vážného, ale léky na bolest, které užívá maminka a které jí předepsal lékař, s sebou nenesou stejnou konotaci nebezpečí, říká Long.

Tento „bezpečný“ nesprávný úsudek se vytváří díky reklamám v časopisech a televizi, které stále více legitimizují užívání těchto léků, tvrdí Long. Pravdou však je, že léky na předpis mohou být stejně nebezpečné jako tvrdé pouliční drogy, jsou-li užívány nevhodně. Toto tvrzení opět podporují i čeští autoři, když informují o tom, že „závislost na tlumivých lécích je sice méně nápadná než např. závislost na heroinu, ale těžký odvykací stav po tlumivých lécích je z hlediska ohrožení života nebezpečnější“ (Nešpor, Csémy, 2002).

Obecné známky užívání drog, na které by měli pediatři a rodiče dávat pozor, zahrnují zúžené zorničky, setřelou řeč, závažné výkyvy nálad, změny osobnosti, podrážděnost, nadměrnou energii, ztrátu chuti k jídlu a nespavost. Mezi příznaky specifické pro užívání léků na bolest patří útlum, ospalost, zmatenost, zácpa, pomalé dýchání a nízký krevní tlak. Známky ukazující na užívání trankvilizérů nebo sedativ jsou ospalost, setřelá řeč, nestabilní držení těla a chůze, zmatenost, nezáměrné rychlé pohyby očí. Užívání stimulantů obvykle způsobuje hubnutí, podrážděnost, vysoký krevní tlak a poruchy srdečního rytmu, nemožnost usnout a nervozitu.

Nejčastěji zneužívanými léky jsou podle studie analgetika (léky proti bolesti), např. Vicodin (nazývaný vitamin V), Oxycontin (známý jako O.C. nebo Oxy) a Percocet (nazývaný Perc), trankvilizéry, jako jsou např. Xanax a Valium, a stimulanty zahrnující léky na poruchu ADHD (Ritalin a Adderall).

České zkušenosti:

Léky s tlumivým účinkem v ČR nevhodně užívají často dospělí i dospívající. V roce 2007 mělo zkušenost s užitím léků se sedativním účinkem 9,1 % 16tiletých českých studentů (v roce 2003 to bylo 11,1 %), v Evropě jde průměrně o 6 % studentů. Velmi zneklidňující je okolnost, že právě tlumivé léky jsou často užívány v kombinaci s alkoholem (v Evropě v roce 2007 mělo tuto zkušenost 6 %, v ČR pak 18 % studentů) či jinou drogou. Důležitou informací zejména pro preventivní aktivity je, že sedativa a analgetika v ČR užívají více dívky, a to v poměru 11,7 % ku 6,1 % u chlapců (Csémy, Chomynová, Sadílek, 2009). To pak nezřídka vede ke vzniku kombinovaných závislostí a zvyšuje se tak riziko předávkování a otrav (Nešpor, Csémy, 2002).

Zajímavé informace nejen pro rodiče lze nalézt na webových stránkách http://prevence.sananim.cz/node/135 (cit. 10. 3. 2011), kde jsou k dispozici například rady, jak komunikovat s teenagery o návykových látkách včetně užívání psychoaktivních léků.

Literatura:

Csémy, L., Chomynová, P., & Sadílek, P. (2009). Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2007. Praha: Úřad vlády České republiky.

http://prevence.sananim.cz/node/135, cit. 10. 3. 2011

http://www.news-medical.net/news/20110204/Study-finds-increased-prescription-drug-abuse-among-teens.aspx, cit. 22. 2. 2011

Nešpor, K. & Csémy, L. (2002). „Průchozí“ drogy. Co by měli vědět rodiče a další dospělí, kteří se starají o děti a dospívající. Praha: Fortuna.


Nahoru
*/ ?> Výsledky americké studie: mezi teenagery narůstá zneužívání léků na předpis Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet