Adiktologie ve světě

28.03.2012

Evropská federace adiktologických společností a financování výzkumu závislostí v EU

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 28.03.2012

Nejnovější číslo časopisu Addiction otisklo krátké sdělení, které se zabývá založením Evropské federace adiktologických společností. Federace sdružuje celkem 16 evropských společností v oboru závislostí, jejich prevence a léčby.

Autor příspěvku, Karl F. Mann z Univerzity v Heidelbergu, apeluje na přidružení odborných společností v oboru závislostí k této evropské platformě, která se tak může stát nástrojem k prosazení důležitých finančních nástrojů na úrovni Evropské Unie a jejích orgánů.

Profesor Mann v příspěvku uvádí, že Evropská komise dosud nevypsala ani jeden program, který by se komplexně věnoval problematice závislostí. Poukazuje na to, že programy zaměřené na výzkum závislostí na úrovni Evropy i jejích jednotlivých států jsou diskontinuální. Řada nadějných výzkumníků, kteří by mohli přinášet významný přínos pro protidrogové politiky a politiky užívání alkoholu a dalších návykových látek, tak opouští oblast výzkumu závislostí a odchází do jiných oborů.

Mann podotýká, že většina dosavadního výzkumu závislostí je realizována v USA, které do něj investují ročně asi 2 miliardy. To představuje 85 % všech prostředků vynaložených na výzkum závislostí ve světě. Evropa jako kontinent s nejvyšší spotřebou alkoholu a dalšími specifiky užívání návykových látek se přitom od USA v mnohém odlišuje. Design efektivních nástrojů protidrogové politiky je tak z velké části odkázán na poznatky o programech a populacích, které fungují ve zcela odlišných socio-kulturních podmínkách.

EUFAS (European Federation of Addiction Societies) může sjednotit národní odborné spolky pro vyjednávání o budoucích finančních prostředcích pro obor adiktologie na úrovni Evropy. Více informací o asociaci můžete nalézt na jejich webové stránce. Za Českou republiku se k asociaci připojila Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP zastoupená MUDr. Petrem Popovem, primářem Kliniky adiktologie 1. LF UK.

Mann, T. (2012]: Why should we need a European Federation of Addiction Societies? Addiction. 107(4), 692–693.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Evropská federace adiktologických společností a financování výzkumu závislostí v EU Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet