Adiktologie ve světě

03.08.2012

Heroinové "sucho" v Evropě - dlouhodobý pokles, jednorázové šoky a budoucí vývoj

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 03.08.2012

Editorial posledního čísla časopisu Addiction se zamýšlí nad dostupností heroinu v Evropě a jejími výkyvy. Dochází k závěru, že její dlouhodobý pokles se datuje k roku 2001, v roce 2010 došlo k dalšímu krátkodobému propadu. Užívání heroinu v Evropě mohou nahrazovat nelegální syntetické opiáty i stimulancia nebo farmaceutické produkty.

V roce 2010 se významně snížila dostupnost heroinu v Bulharsku, Irsku, Maďarsku, Slovinsku, na Slovensku, ve Velké Británii a v Chorvatsku. Ve Velké Británii například klesl počet pozitivních testů na heroin o 50 %. V některých evropských zemích, jako je Finsko nebo Estonsko, v té době navíc trh s heroinem již prakticky neexistoval. Na druhou stranu - v řadě evropských zemí, jako je Německo, Španělsko, Portugalsko, Francie nebo Rakousko nebyl žádný pokles dostupnosti zaznamenán, nicméně mohla se snížit čistota drogy.

Autoři editorialu, Paul Griffiths, Jane Mounteney a Laurent Laniel však tvrdí, že v roce 2010 šlo jen o krátkodobý šok, který navázal na pokles od roku 2001. Už v roce 2002 jej v Estonsku nahradil fentanyl a ve Finsku buprenorfin. Studie se nezmiňuje o České republice, ve které klesl mezi roky 2002 a 2010 počet uživatelů opiátů o 20 %. Ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog jsou od roku 2006 navíc uživatelé opiátů členěni na uživatele heroinu a buprenorfinu. Podíl uživatelů nelegálně získaného buprenorfinu na všech uživatelích opiátů vzrostl mezi roky 2006 a 2010 ze 40 % na 45 % všech uživatelů opiátů.

Za příčiny tohoto poklesu autoři označují vývoj v Afghanistánu, který dlouhodobě produkuje 90 %  veškerého heroinu spotřebovaného v Evropě. Nejprve šlo o působení Talibanu v roce 2001, v roce 2010 potom o nepříznivé klimatické podmínky. Dostupnost heroinu ovlivnila také spolupráce evropských zemí s Tureckem, díky které došlo k navýšení záchytů heroinu pašovaného přes tuto zemi. Editorial uvádí, že jakkoli je obtížné predikovat budoucnost, je pravděpodobné, že heroin bude stále více nahrazován syntetickými opiáty, ale také stimulancii, jejichž injekční užívání představuje díky rozmachu nových syntetických drog značné riziko pro veřejné zdraví v Evropě.

ZDROJ: Griffiths, P., Mounteney, J., Laniel, L. (2012). Understanding changes in heroin availability in Europe over time: emerging evidence for a slide, a squeeze and a shock. Addiction, 107 (9), 1539–1540.


Nahoru
*/ ?> Heroinové "sucho" v Evropě - dlouhodobý pokles, jednorázové šoky a budoucí vývoj Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet