Praxe

29.01.2014

Praxe v průběhu studia oboru adiktologie

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 29.01.2014

Součástí studijních plánů bakalářského i navazujícího magisterského stupně studia oboru adiktologie jsou také povinné praxe. Pro každý ročník existuje doporučená struktura zařízení, která studenti navštíví.

Účelem je, aby absolventi bakalářského studia poznali všechny typy adiktologických služeb, obeznámili se s jejich typickou klientelou, způsobem práce a mohli, v návaznosti na absolvované teoretické předměty, pod dohledem i pracovat s klienty a vést dokumentaci. Délka praxe se pohybuje v rozmezí 80–160 hodin v jednom ročníku.

Praxe jsou podrobně vymezeny Manuálem praxí, aktuální platnou verzi včetně struktury zprávy z praxe naleznou studenti po přihlášení ve Studijním informačním systému (SIS).

Pro jednotlivé praxe si studenti předem definují konkrétní cíl, kterého by v rámci daného času na pracovišti rádi dosáhli, co by se chtěli dozvědět či naučit. Naplnění tohoto cíle následně reflektují v odevzdávané zprávě.

Z hlediska zajišťování praxí je od studentů očekávána aktivita a samostatná komunikace s vedoucími praxí v organizacích. Seznam zařízení, s nimiž má 1. lékařská fakulta uzavřenou rámcovou smlouvu o praxích, je možné nalézt v tabulce v příloze tohoto článku. Nicméně studenti si mohou domluvit praxi na jakémkoli jimi vybraném pracovišti, které naplňuje standardy kvality.

 

V případě dotazů se studenti mohou obracet na garantky praxí:

Garantka praxe pro bakalářské studium: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Garantka praxe pro navazující magisterské studium: Mgr. Lenka Reichelová

 


Nahoru
Praxe v průběhu studia oboru adiktologie Ilustrační foto © http://www.dreamstime.com/help-1-free-stock-photo-imagefree230055

  • Soubory ke stažení
  • Sdílet článek
  • Sdílet