Vyhledávání

Ukázky použití operátorů

  1. léčba prevence - najde položky, které obsahují jedno z uvedených slov
  2. +léčba +prevence - najde položky, které obsahují obě slova
  3. +léčba +prevence - najde položky, které obsahují obě slova, kde slovo léčba má větší prioritu
  4. +léčba -prevence - najde položky, které obsahují slovo léčba, ale ne slovo prevence
  5. +léčba +(>prevence <drogy) - najde položky, které obsahují slova léčba a prevence nebo léčba a drogy, ale slova léčba a prevence mají větší hodnotu
  6. preven* - najde položky, které obsahují slova prevence a preventivní
Fulltext: (?)
 
 Prohledat Časopis Adiktologie
Autor:
Název:
Klíčová slova:
Abstrakt: