Za podpory
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Klinika adiktologie

1. LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 4, Praha 2
tel/fax: +420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

aktuálně

Závislost jako nemoc duše?

Vědci k věci |

Závislost jako nemoc duše?

12.02.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Do pořadu Fokus Václava Moravce na téma "Stav duše" byl pozván prof. Miovský a Josef Formánek, aby diskutovali o závislostech a o tom, co znamená být závislý.

Závislých dětí přibývá. Ambulance pro ně pracuje už půl roku

Napsali o nás |

Závislých dětí přibývá. Ambulance pro ně pracuje už půl roku

10.02.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

První specializovaná ambulance pro závislé děti, kterou zřídil pražský Apolinář, funguje už půl roku. A hned první měsíce ukázaly, že problém s alkoholem nebo drogami mají stále mladší ročníky. Přicházejí dokonce i desetiletí školáci. Podléhají počítačům, alkoholu, cigaretám, konopí či jiným drogám - podle odborníků může ambulantní službu jen v Praze a Středočeském kraji potřebovat až 5 000 dětí.

Jeden měsíc je nic? Tak je dobré si to nic bez alkoholu zkusit

Vědci k věci |

Jeden měsíc je nic? Tak je dobré si to nic bez alkoholu zkusit

24.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Na stránkách "Suchej únor. Kampaň na podporu mužského zdraví" si můžete přečíst rozhovor s předním českým adiktologem Prof. PhDr. Michalem Miovským, přednostou Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN "O mužích, alkoholu a Suchým únoru."

O čem mluvíme, když mluvíme o adiktologii

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

O čem mluvíme, když mluvíme o adiktologii

12.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V editorialu 3. čísla časopisu Adiktologie se Jiří Libra věnuje oboru adiktologie jako zdravotnického oboru. Tento zdravotnický obor může být příležitostí k emancipaci pracovníků ve zdravotně-sociálních službách z hlediska odbornosti, pozice na trhu práce. Přináší i nové možnosti emancipace a spolupráce v rámci disciplín zdravotnických.

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

12.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Postupná emancipace oboru adiktologie, která byla v České republice (tehdejší ČSFR) zahájena v 90. letech minulého století, vedla v klinické rovině až ke vzniku samostatné koncepce sítě specializovaných preventivních a léčebných služeb, k formulaci samostatných standardů kvality (včetně vývoje unikátního systému jejich kontroly a celkové politiky kvality) a doporučených postupů. V roce 2001 vznikl mezioborově koncipovaný specializovaný časopis Adiktologie. Paralelně s tímto procesem začal vznikat zcela unikátní univerzitní vzdělávací program oboru adiktologie na bakalářském, magisterském a doktorském stupni na Univerzitě Karlově v Praze. Celý proces přirozeně vyústil v diskusi a formulaci první koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie (KVVA), která koresponduje s vývojem v oblasti klinické práce a v oblasti vzdělávání a doplňuje je.

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

12.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Vývoj na drogové scéně a tehdejší společnosti po roce 1989 vedl velmi rychle ke vzniku první Strategie drogové politiky v roce 1993 a již v první polovinì 90. let začaly vznikat také první vzdělávací programy pro různé odbornosti pracující se závislými. Tyto programy mj. čerpaly jak z tradice SUR (výcvikový program pojmenovaný po zakladatelích Skálovi, Urbanovi a Rubešovi), tak z nově se prosazujících paradigmat intervencí minimalizujících rizika a škody. Dvěma dominantními programy se postupně staly systematické kurzy realizované neziskovými organizacemi SANANIM (Praha) a Podané ruce (Brno). Byly reakcí na nedostatek vzdělaných profesionálů v rychle se rozvíjejících drogových službách a na problémy s uznáním různých kvalifikací, s definicí odborné činnosti či pravomocemi jednotlivých profesí atd. Právě tyto dva programy položily základ budoucímu mezioborovému univerzitnímu vzdělávacímu programu adiktologie.