Za podpory
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Klinika adiktologie

1. LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 4, Praha 2
tel/fax: +420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

aktuálně

Mezinárodní trasnpersonální konference se uskuteční v Praze 28. 9. - 1. 10. 2017

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Mezinárodní trasnpersonální konference se uskuteční v Praze 28. 9. - 1. 10. 2017

28.09.2017 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Jde o celosvětové setkání s účastí předních specialistů v oblasti transpersonální psychologie, vnitřní ekologie, psychedelik,spirituality, nových objevů ve vědě a kosmologii, šamanismu, mysticismu i umění.

Klinika adiktologie hledá pracovníka v oblasti sociální práce

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Klinika adiktologie hledá pracovníka v oblasti sociální práce

28.06.2017 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze vyhlašuje výběrové řízení na kombinovanou pozici pedagog a výzkumný pracovník v oblasti sociální práce v adiktologii.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze hledá do týmu lékaře

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze hledá do týmu lékaře

12.06.2017 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Ambulance dětské a dorostové adiktologie Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze hledá do týmu lékaře se způsobilostí v oboru dětské a dorostové psychiatrie

Spuštěn výzkum "Pracovní uplatnitelnost adiktologů z pohledu absolventů studia a potenciálních zaměstnavatelů" - dotazník pro absolventy studia k vyplnění

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Spuštěn výzkum "Pracovní uplatnitelnost adiktologů z pohledu absolventů studia a potenciálních zaměstnavatelů" - dotazník pro absolventy studia k vyplnění

03.02.2017 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Mgr. Amalie Pavlovská, studentka 3. ročníku doktorského studia Adiktologie na 1. LF UK, připravila v rámci své disertační práce výzkum zaměřený na komplexní mapování pracovní uplatnitelnosti profese adiktologa. Výzkum je realizován zrcadlově - jak mezi absolventy studijních programů Adiktologie, tak mezi jejich potenciálními zaměstnavateli. V tuto chvíli je spuštěno dotazníkové šetření pro absolventy studia. Na níže uvedeném odkazu je možné dotazník anonymně vyplnit.

Klinika adiktologie se zapojila do Týdne vědy a techniky

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Klinika adiktologie se zapojila do Týdne vědy a techniky

08.12.2016 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V rámci Týdne vědy a techniky připravila 1. lékařská fakulta UK několik aktivit. Jednu z nich zajišťovala také Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN prostřednictvím veřejné přednášky a diskuse proběhlé v pondělí 7. listopadu 2016 v Akademickém klubu ve Faustově domě, věnované tématu internacionalizace oboru aditologie a vývoje tohoto oboru na jiných univerzitách.

Zveme vás na Den otevřených dveří 1. lékařské fakulty a oboru adiktologie

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Zveme vás na Den otevřených dveří 1. lékařské fakulty a oboru adiktologie

07.12.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V sobotu 7. ledna 2017 se od 10 hodin koná Den otevřených dveří 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Přijďte se dozvědět informace o studiu oboru adiktologie a setkat se s jeho studenty.