Za podpory
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Klinika adiktologie

1. LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 4, Praha 2
tel/fax: +420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

aktuálně

Smuteční oznámení

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Smuteční oznámení

05.04.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

S hlubokým zármutkem sdělujeme všem našim studentům, pedagogům, klinickým pracovníkům i přátelům, že dne 2. dubna 2018 nás po dlouhém a těžkém boji s nemocí opustil náš dlouholetý kolega, skvělý lékař a blízký kamarád prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D., dlouholetý ředitel Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bíle Vodě.

Centrum substituční léčby Kliniky adiktologie hledá do svého týmu všeobecnou sestru

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Centrum substituční léčby Kliniky adiktologie hledá do svého týmu všeobecnou sestru

27.03.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Centrum substituční léčby hledá všeobecnou sestru na plný úvazek. Jedná se o práci ve vysokoprahovém metadonovém programu s motivovanými pacienty. Náplní práce jsou mj. také motivační rozhovory, krátké intervence s pacienty, odběry biologického materiálu, edukace, výdej a evidence metadonu a možnost volnočasových aktivit s pacienty.

Substituční léčba pervitinu existuje

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Substituční léčba pervitinu existuje

23.03.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Na mezinárodním semináři, který organizoval Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády a Asociace nestátních organizací bylo diskutováno téma substituční léčby pervitinu (metamfetaminu). Odborníci v čele s Jakubem Minaříkem a Romanem Gabrhelíkem z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN se shodli, že substituční léčba uživatelů metamfetaminu s následnou preventivní intervencí může být výraznou pomocí v léčbě závislosti na pervitinu.

Cena Jaroslava Skály 2018

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Cena Jaroslava Skály 2018

23.03.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé SANANIM, z.ú., a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, vyhlašuje výzvu k doporučování a nominování prací k ocenění v r. 2018.

Aktuální dění okolo nekuřáckého zákona

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Aktuální dění okolo nekuřáckého zákona

12.03.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Poslanec Marek Benda představil ve Sněmovně návrh změny tzv. nekuřáckého zákona (65/2017 Sb.), která by měla obsahovat: Zřízení kuřáren (uzavřené místnosti s odvětráváním bez obsluhy). Možnost majitele zvolit si kuřácký nebo nekuřácký podnik, pokud je výměra provozovny menší než 80 m2 a nepodává se v ní jídlo. Povolení kouření v zastřešených pergolách a uzavřených venkovních zahrádkách.

BENES AWARD 2018

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

BENES AWARD 2018

03.03.2018 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Česká sociologická společnost Sekce sociální patologie a Professor Emeritus Michael Benes (Melbourne) vyhlašují 9. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie - sociální patologie – sociologie ohrožených skupin – rizikové chování