Kalendář akcí

Year Month
 
VIII. konference Neuropsychiatrického fóra

Kalendář akcí

25.4.2018 - VIII. konference Neuropsychiatrického fóra

25.04.2018 - 27.04.2018

Srdečně Vás zveme na tuto konferenci, kdy kromě programu v průběhu večera proběhne předání ceny MUDr. Jana Bureše za rok 2017 (cenu uděluje Alzheimer nadační fond – www.alzheimernf.cz) a předání ceny za nejlepší účastnickou přednášku a poster na VIII. konferenci NPF.

Pozvánka na besedu s ministrem zdravotnictví ČR

Kalendář akcí

25.4.2018 - Pozvánka na besedu s ministrem zdravotnictví ČR

25.04.2018 - 25.04.2018

Studentské spolky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vás srdečně zvou na besedu s MGR. ET MGR. ADAMEM VOJTĚCHEM, ministrem zdravotnictví ČR.

10. Adiktologická konference Středočeského kraje: Nové a nelátkové závislosti

Kalendář akcí

26.4.2018 - 10. Adiktologická konference Středočeského kraje: Nové a nelátkové závislosti

26.04.2018 - 27.04.2018

Magdaléna, o.p.s. spolu s Krajským úřadem Středočeského kraje pořádá dvoudenní konferenci na téma Nové a nelátkové závislosti. Výběr z témat přednášek konference: - závislost na internetu, hraní, sázení, sexu.... - kyberprostor jako riziko i zdroj pomoci - on-line intervence

XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti

Kalendář akcí

6.5.2018 - XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti

06.05.2018 - 09.05.2018

rádi bychom Vás přivítali na jubilejním XXVI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí. Letošní ročník bude mít velmi zajímavý program složený převážně z edukačních bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti a vědeckými sděleními aktivních účastníků.

kurz Autogenní trénink- základní stupeň

Kalendář akcí

18.5.2018 - kurz Autogenní trénink- základní stupeň

18.05.2018 - 18.05.2018

Cílem kurzu je správné osvojení si relaxační dovednosti.

Konference Kouření v nemocniční péči

Kalendář akcí

22.5.2018 - Konference Kouření v nemocniční péči

22.05.2018 - 22.05.2018

Na konferenci se dozvíte, proč se v rámci nemocniční péče zabývat tématem kouření, jak můžeme kuřákům pomoci zbavit se závislosti, představíme také, jaké plány má ÚVN v této oblasti do budoucna.