Kalendář akcí

03.06.2018

AT konference

Publisher: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Last update: 28.03.2018

Za téma konference je zvolena reforma adiktologické péče. Současně probíhající reforma psychiatrie přináší i změny do oboru adiktologie celý tento obor se může posunout a rozvinout. Aby případné změny byly přesnější a aby skutečně reprezentovaly celý multidisciplinární obor, je potřeba témata společně vydiskutovat. Proto budou preferovány příspěvky na konferenci se zaměřením na toto téma a na možnosti rozvoje oboru adiktologie.

Dates

03.06.2018 - 07.06.2018

Venue

Kongres hotel Jezerka

I letos se budou předávat ceny Jaroslava Skály, udílené za významné publikační počiny v oblasti návykových poruch. Deadline pro nominace je 15. dubna 2018!

Deadline pro pasivní účast na AT konferenci: 31. 5. 2018

 

Program naleznete zde: http://at-konference.cz/wp-content/uploads/2018/03/at-konference-2018-program.pdf

 

Více informací: http://at-konference.cz/


Top
AT konference Articles illustrations

  • Share this article
  • Sdílet