Kalendář akcí

25.04.2018

VIII. konference Neuropsychiatrického fóra

Publisher: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Last update: 06.04.2018

Srdečně Vás zveme na tuto konferenci, kdy kromě programu v průběhu večera proběhne předání ceny MUDr. Jana Bureše za rok 2017 (cenu uděluje Alzheimer nadační fond – www.alzheimernf.cz) a předání ceny za nejlepší účastnickou přednášku a poster na VIII. konferenci NPF.

Dates

25.04.2018 - 27.04.2018

Venue

Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35, Praha 1

ORGANIZÁTOR: Neuropsychiatrické fórum z.s.

POŘADATEL: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

AKREDITACE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY: Akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK a účast lékařů bude ohodnocena kredity.

AKREDITACE ASOCIACE KLINICKÝCH PSYCHOLOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY: Akce je pořádána v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb. a účast psychologů bude ohodnocena kredity.

 

JEDNACÍ ŘEČ: čeština, slovenština, angličtina (přednášky nebudou tlumočeny do češtiny)

VĚDECKÝ VÝBOR: MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., MUDr. Vladimír Kmoch, MUDr. Alexander Nawka, Ph.D., MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., MUDr. Stefan Raev, MUDr. Michal Raszka, Ph.D., MUDr. Matěj Slovák

SEKRETARIÁT AKCE: Neuropsychiatrické fórum z.s., Sokolská 26, 120 00 Praha 2, Tel.: +420 224 262 110, Fax: +420 224 261 703, Email: sekretariat@npforum.cz, Web: www.npforum.cz

Více informací na: http://npforum.eu/konference/informace/

Program:http://npforum.eu/konference/program/


Top
*/ ?> VIII. konference Neuropsychiatrického fóra Articles illustrations

  • Share this article
  • Sdílet