Za podpory
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Klinika adiktologie

1. LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 4, Praha 2
tel/fax: +420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

aktuálně

BENES AWARD 2018

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

BENES AWARD 2018

30.03.2018 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Česká sociologická společnost Sekce sociální patologie a Professor Emeritus Michael Benes (Melbourne) vyhlašují 9. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie - sociální patologie – sociologie ohrožených skupin – rizikové chování

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze děkuje za finanční a materiální podporu v roce 2017

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze děkuje za finanční a materiální podporu v roce 2017

22.02.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Chtěli bychom velmi poděkovat příznivcům a podporovatelům Kliniky adiktologie, kteří poskytli materiální a finanční podporu. Tato podpora pomáhá zkvalitnit naši práci s pacienty a pacientům pomáhá zkvalitnit jejich léčbu a pobyt na zdejší klinice.

Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

14.02.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Vstupem do roku 2018 byl časopis Adiktologie transformován do podoby mezinárodního, převážně anglicky tištěného, open-access, vědeckého časopisu. Transformací časopisu Adiktologie vznikl nový odborný časopis s názvem Adiktologie v preventivní a léčebné praxi.

Online adiktologická poradna

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Online adiktologická poradna

06.02.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Online adiktologická poradna jsou webové stránky Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování (např. závislost na internetu). Jsou určené i pro rodinné příslušníky a osoby blízké. Kromě informací stránky nabízejí i možnost otestovat si vlastní závislost, položit dotaz poradcům a v neposlední řadě využít také interaktivní svépomocnou aplikaci pomáhající zvládnout vybrané formy závislostního chování (závislost na alkoholu, závislost na internetu, gambling, tabák).

Opět přichází Suchej únor – měsíc nezávislosti

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Opět přichází Suchej únor – měsíc nezávislosti

01.02.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Zhruba polovina mužů v ČR se pohybuje na hraně rizikového pití alkoholu.

Pořad „Máte slovo“

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Pořad „Máte slovo“

17.01.2018 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Účast odborníků z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, jako hosté v pořadu „Máte slovo“.

Novinky